ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ “องค์กร นิติบุคคล อปท.” ยื่นความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่สอง เริ่ม 6 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย พร้อมประกาศองค์กรที่ได้รับจัดสรร 9 ส.ค.64

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีเปิดให้ องค์กร นิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ลงทะเบียนขอรับจัดสรรวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่สอง โดยระบุว่า

ตั้งแต่เวลา 08.08 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เปิดยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก”ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

สำหรับองค์กรและนิติบุคคลที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภททั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100-3,000 คน

สามารถลงทะเบียนผ่านทาง http://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย
 

เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน”ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรรในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป

โดยกำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 18 -31 สิงหาคม 2564

ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรรและโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบ (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานประกอบการ >> https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529) เพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย(ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน