เภสัชฯ ค้านบุหรี่ไฟฟ้า ชี้ไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่ แต่ทำให้ติด ห่วงทำเยาวชนติดมอมเมา

Sun, 2021-10-17 17:32 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เภสัชฯ รวมตัวค้านบุหรี่ไฟฟ้า ทำลายสุขภาพประชาชน ชี้ไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่ แต่ทำให้ติดบุหรี่ไฟฟ้า ห่วงสายควันรุ่นเยาว์ มอมเมา เสพติด แนะ ปรึกษาเครือข่ายเภสัชกรร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ คลินิกฟ้าใสในรพ. เครือข่ายวิชาชีพทางสาธารณสุข หรือ โทร.1600 สายด่วนเลิกบุหรี่


เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ, มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย คัดค้านแนวคิดที่รัฐจะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย เนื่องจาก

1. ในควันบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดมีสารเคมีถึง 56 ชนิด ที่พบในระดับที่สูงกว่าควันบุหรี่ธรรมดา ซึ่งพบมีสารเคมี 22ชนิดที่มีระดับสูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 200 % และ 7 ชนิด ที่มีระดับสูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 1,000 % โดยที่สารเคมีดังกล่าวบางตัวไม่พบในบุหรี่ธรรมดา ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพประชาชน ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาความเจ็บป่วยที่จะตามมา

2. การให้เลิกบุหรี่ในประเทศไทยมีหลายช่องทางที่จะทำให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ได้แก่ การรับบริการจากเครือข่ายเภสัชกรร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ที่มีทั่วประเทศ คลินิกฟ้าใสที่มีในโรงพยาบาล บริการ 1600 และเครือข่ายวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบกับการให้บริการเลิกบุหรี่มีการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ไม่มีพิษภัยช่วยอยู่แล้วและส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องใช้ยา โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่ และจากงานวิจัยมากมายพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จอีกทั้งจะติดบุหรี่ไฟฟ้าตามมา ซึ่งการได้รับนิโคตินติดต่อกันนานๆนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

3. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยการโฆษณาและการส่งเสริมการขายทางการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นลักษณะของการมอมเมาเยาวชนให้หลงผิดและติดยาเสพติดตามมา และคนที่ติดบุหรี่แล้ว ส่วนใหญ่เลิกไม่ได้ แม้อยากเลิก จึงทำลายสุขภาพของคนไทยมากขึ้นในระยะยาว

4. บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเพิ่มการกระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนใกล้ชิดได้ จึงส่งผลต่อการเพิ่มการระบาดของเชื้อโควิด-19

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทย์จากราชวิทยาลัย 14 แห่ง เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ และสมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน การศึกษาเพื่อผลักดันให้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม