เด็กนักเรียนที่ได้รับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนรับเงินเยียวยาได้สูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท

Tue, 2021-10-26 21:43 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

นักเรียนที่ได้รับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือได้ สูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท

เงินดังกล่าวเป็นเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ทั้งนี้หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรี สามารถยื่นเรืองขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ 

1. โรงพยาบาลที่ฉีด

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. สำนักงาน สปสช. (สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต)

โดยหลักเกณฑ์พิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาแบ่งเป็น 3 ระดับ 

ระดับที่ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท 

ระดับที่ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท 

ระดับที่ 3  กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม