ครม.อนุมัติงบกลาง 1,334 ล้านให้ 4 หน่วยงานสธ.เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19

Tue, 2021-11-09 16:08 -- hfocus team editor
Print this pagePrint this page

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ว่า ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ 2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขไว้ใช้ในการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,334 ล้านบาท แบ่งให้กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 528 ล้านบาท กรมการแพทย์ 508 ล้านบาท กรมควบคุมโรค 58 ล้านบาท กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 248 ล้านบาท

“500 ล้านบาทของกรมการแพทย์จะนำไปจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์จำนวน 50,000 คอร์สๆ ละ 40 เม็ด จำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านเม็ด ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ก็ยังใช้อยู่ แต่ยาโมลนูพิราเวียร์จะใช้กับกลุ่ม 607 ทางการแพทย์ยังยืนยันว่ายาฟาวิพิราเวียร์ยังได้ผลเมื่อได้ยาเร็วและยังไม่มีอาการรุนแรง”น.ส.ไตรศุลีกล่าว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงอีกว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้ง นายเทอดศักดิ์ เดชคง ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นายสุริยะ ปิยผดุงกิจ ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ด้าน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ให้การบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลย้อนหลังบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุยายนเป็นต้นไป เนื่องจากวันที่ 14 มิถุนายน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มเปิดให้หน่วยงานต่างๆ สามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์ม และรัฐวิสาหกิจบางแห่งได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อให้พนักงานไปบางส่วนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 2 เข็ม แบ่งเป็นในปี 2564 มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 40 แห่ง พนักงานจำนวน 117,677 คน ที่แจ้งความประสงค์ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน ส่วนในปี 2565 และในปี 2565-2568 จำนวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ทั้งหมด 261,464 คน จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 58 แห่ง

นายธนกรกล่าวว่า มติครม. ดังกล่าวเป็นการเห็นชอบ การกำหนดเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม

นายธนกรแถลงอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามจากสื่อมวลชนในประเด็นการเปิดประเทศ จะมีการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทะลัดเข้าไทยอย่างไรบ้าง โดยได้หารือในครม.ให้มีการทำเอ็มโอยูนำเข้าแอรงวานในส่วนที่ขาดแคลน แต่ต้องปลอดภัยจากโควิด-19 โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ขาดแคลน โดยเฉพาะการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงัก และบางกิจกรรมที่ขาดแคลน โดยรัฐบาลเร่งการแก้ปัญหาการลักลอบ โดยดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการจับกุมและผลักดันกลับออกไปทุกวัน

สำหรับประเด็นชุดตรวจ ATK ปลอมนั้น นายธนกรเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าทราบเรื่อวแล้ว กรืรวงสาธารณสุขกำลังสืบสวนติดตามว่านำเข้ามาได้อย่างไร เพื่อหาผ฿กระทำผิดมาดำเนินคดี ขอให้รัมัดระวังการซื้อทางออนไลน์ ส่วนกรณี ATK ให้ผลไม่ตรงเช่นที่จ.มุกดาหาร ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้กำชับกับทุกหน่วยงานไปแล้ว

“สำหรับการเปิดประเทศจะทำให้เกิดคลัสเตอร์การระบาดขึ้นใหม่หรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าทุกคนต้องไม่หละหลวม ภาคธุรกิจ ธุรกิจบันเทิงต้องไม่เห็นแก่ตัว ดดยไม่เห็นแก่รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ระมัดระวัง ประเทศจะก้าวหน้าไปได้ต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ รัฐบาลไม่อยากแก้ปัญหาโดยก่ารล็อกดาวน์อีกโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน การจัดเลี้ยง จัดงานต่างๆ ก็ต้องมีการระมัดระวัง

ภาพจาก https://www.thaigov.go.th

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม