ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ พบประชาชนร้อยละ 74 ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด หวั่นคนแออัดซื้อของ ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว และสังสรรค์คนใกล้ชิด ย้ำมาตรการ Universal Prevention   

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย เป็นเทศกาลที่มีการรวมตัว รวมกลุ่ม มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีมาตรการป้องกัน ส่งผลให้หลังเทศกาลสงกรานต์อาจมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเสี่ยงอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุ

 

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา จึงได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2565  โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่เครื่องมือจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโกปทุมธานี ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า อีสเทิร์น  ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซ่า เซาท์เทิร์น  และประชาชนทั่วไป

มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 1,405 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 อันดับ ดังนี้  1) ประชาชนร้อยละ 74 จะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า หรือตลาดสดด้วยตนเอง 2) ประชาชนร้อยละ 58.8 จะไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่พบกันมานาน 3) ประชาชนร้อยละ 48.5 จะกินอาหารร่วมกันกับญาติมิตร  4) ประชาชน  ร้อยละ 41.1  จะรวมกลุ่มตามประเพณีที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์

และ 5) ประชาชนร้อยละ 23.3 จะเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณะ จากผลสำรวจพบว่าทุกพฤติกรรมล้วนมีความเสี่ยงในการติดโควิด 19 ทั้งสิ้น แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตาม Universal Prevention การป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล  
ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การป้องกันการติดโควิด 19 ที่มีการติดเชื้อง่ายและแพร่กระจายได้รวดเร็ว

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกลับภูมิลำเนาพบญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ การจับจ่ายซื้อของด้วยตนเอง ทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสด และมีการรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติมิตร ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ที่จะนำไปสู่ผู้สูงอายุได้ ดังนั้นเพื่อให้การฉลองเทศกาลสงกรานต์ไม่เสี่ยง ขอความร่วมมือประชาชนรักษามาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน และแยกสำรับอาหาร และใช้อุปกรณ์ส่วนตัว และเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุในครอบครัว พร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 และ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ  “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์