ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

"เลอพงศ์" เคลียร์ตัวเลขถ่ายโอน รพ.สต. 3,366 แห่ง บุคลากรข้าราชการ 1.2 หมื่น ลูกจ้างอีกหมื่น รอสรุปข้อมูล สธ.อีกครั้ง 29 เม.ย. พร้อมถ่ายโอน 1 ต.ค. 65 แน่นอน 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565 สำนักข่าว Hfocus ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเสวนาการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข “นโยบายภาครัฐ กับความพร้อมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)” โดยมีนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ร่วมเสวนาด้วย

ผู้ดำเนินรายการสอบถามในบางช่วงว่า แนวทางในการดำเนินงาน "เรื่องงบประมาณ" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง.....

นายเลอพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องงบประมาณ หรือเนื้อหางานจะต้องแยกออกเป็นออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งแนวทางการกระจายอำนาจที่เห็นชอบออกมานั้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้องาน งบประมาณ ตามแนวทางระบุให้จัดสรรงบเหมือนเดิม หากการจัดสรรไปขัดกับกับระเบียบ กฎหมาย หรือประกาศของหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นจะต้องไปแก้ไข เพื่อให้ได้รับงบประมาณตามเดิม ขณะเดียวกันก็ยังมีบทเฉพาะกาลอีกว่าหากส่วนราชการไม่สามารถแก้ไข้ได้ ก็ให้ปฏิบัติตามเดิมไปพลางจนกว่าจะมีการแก้ไขระเบียบให้เรียบร้อย

 

สำหรับแนวทางเพิ่มเติมเงินสนับสนุนที่ส่งเสริมในภารกิจถ่ายโอนนั้นฯ ในช่วงที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 84 แห่งนั้น ก.ก.ถ. ได้เขียนเหตุและผลว่าเงินก้อนที่จะสนับสนุนนั้นเรียกว่าเงินจูงใจที่เพิ่มพิเศษให้ ซึ่งก็มีการจัดสรรให้แห่งละ 1 ล้านบาท เพราะในตอนนั้นยังไม่มีการแบ่งระดับขนาดของ รพ.สต.

อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนไปยัง อบจ. ในครั้งนี้ ยังเขียนให้ยึดถือปฏิบัติคล้ายกัน แต่สำหรับแนวทาง อบจ. นั้น เนื่องจากดูข้อมูลแล้วว่าภารกิจ รพ.สต. แต่ละแห่งมีขนาดไม่เท่ากัน เช่น S M L จึงต้องตั้งงบประมาณขั้นใหม่ โดยล้อกับเกณฑ์เงินจูงใจ โดยจะแบ่งออกเป็น 1 ล้าน 1.5 ล้าน และ 2 ล้าน เพื่อให้ รพ.สต. สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น

เบื้องต้นเรามีข้อมูลจากพื้นที่ว่างบที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอในการบริหาร จึงต้องหาก้อนพิเศษให้ ก็เลยเป็นที่มาว่า S M L เราเขียนแนวทางในสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้

ทั้งนี้ ในเรื่องของความก้าวหน้าของท้องถิ่นเทียบเคียงกับ สธ. หรือข้าราชการพลเรือนทั่วไปทุกกระทรวง เมื่อถ่ายโอนมายังท้องถิ่นแล้ว หากบุคลากรมีความสามารถ หรือศักยภาพเพียงพอก็สามารถก้าวข้ามได้ เทียบเคียงกับข้าราชที่อยู่ รพ.สต. ความก้าวหน้าในสายอาชีพสามารถไปถึงปลัด อบจ. ได้

“บุคลากร รวมถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น อบจ. หรือ รพ.สต. อาจจะกำลังเข้าใจยังไม่ตรงกันเรื่องจำนวน รพ.สต. ที่สำนักงบได้จัดสรรให้ ในส่วนของผมเองที่เรียนว่ายอด 3,366 แห่ง ทางคณะอนุฯ ก็ยังยืนยันว่าจะให้มีการถ่ายโอนฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้ได้ไปทั้งหมด ตามแนวทางประกาศของการกระจายอำนาจที่ได้ประกาศออกไป เพียงแต่ในรายละเอียดขั้นตอน ไม่ต้องกังวล เพราะตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนกำลังช่วยกัน เป้าหมายเดียวกันคือต้องมีการถ่ายโอน 3,366 แห่งในปีนี้” นายเลอพงศ์ กล่าว

 

รับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cG5iC6_mKi/

โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป ได้ที่  *สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org