ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"โควิดกรุงเทพฯ สถานการณ์ดีขึ้น ได้แนะนำให้เน้นจัดการพื้นที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะ ที่มีคนจำนวนมาก กิจการที่มีความเสี่ยง เช่น ผับ บาร์ รวมถึงขนส่งสาธารณะต่าง ๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ปรับตัว และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประถิ่น.."

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2565

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2022/05/25023?fbclid=IwAR1FaSJwhi3ei5dIJ6wHxAQtCwBejo8CHHf9BlCBh2gEw1Abn6nLletGwww