ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ.ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ  ก.พ.แล้ว!  ขอกำหนดตำแหน่ง "นักสาธารณสุข" เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงฯ ส่วนกรณีเงิน พ.ต.ส. รอเข้า อ.ก.พ.สธ.เดือน มิ.ย.นี้ 

จากกรณีการผลักดันการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ "นักสาธารณสุข"  และกรณีเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข หรือที่เรียกว่า พ.ต.ส. นั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565  นางทัศนีย์ บัวคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในฐานะอนุกรรมการดูแลสิทธิ ความก้าวหน้าวิชาชีพฯ และคณะทำงานดูแลสิทธิฯ เปิดเผยกับ Hfocus  ว่า สำหรับความคืบหน้าการผลักดันตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” ล่าสุด อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังสำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีมาก ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ และทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเพิ่มวิชาชีพใหม่ล้อตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 

นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการพิจารณา พ.ต.ส. มีข่าวดีเช่นกัน เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา  คณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่าย พ.ต.ส. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีมติเห็นชอบเสนอให้ นักสาธารณสุข หรือนักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานภายใต้พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เป็นหนึ่งใน 8 วิชาชีพ ที่จะได้รับเงิน พ.ต.ส.  สรุปคือ ผ่านการพิจารณาแล้ว โดยเรื่องนี้จะต้องนำเสนอต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาในเดือน มิ.ย.2565 และเสนอต่อ ก.พ. พิจารณาในเดือน ก.ค. 2565 ต่อไป  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหนังสือกระทรวงสาธารณสุขกรณีการเพิ่มสายเงินใหม่นั้น ลงนามโดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขเป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 พ.ค.2565 
โดยเนื้อหาใจความระบุว่า ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นสายงานเพิ่มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พร้อมทั้งจัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เป็ฯสายงานเพิ่มใหม่ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความแตกต่างของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กับนักสาธารณสุข และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.พ.พิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข เป็นสายงานเพิ่มใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

-กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา เปิดผลหารือตำแหน่งเพิ่มใหม่ “นักสาธารณสุข” พร้อมหนุนเงิน พ.ต.ส.  

ลุ้น 2 เด้ง! ตำแหน่งเพิ่มใหม่ “นักสาธารณสุข” และเงิน พ.ต.ส.

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org