ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขห่วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้ รวมกลุ่มท่องเที่ยว ทำกิจกรรม อาจเพิ่มความเสี่ยง การติดเชื้อโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเองต่อเนื่อง และเข้ารับวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อลดการติดเชื้อ ลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้สถานการณ์ โรคโควิด 19 ของประเทศไทยจะเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่แล้ว แต่ยังสามารถพบการติดเชื้อและเกิดการระบาดเป็นระลอกเล็กๆ ได้ ซึ่งขณะนี้การระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ในช่วงสัปดาห์นี้ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องการหลายวัน ประชาชนอาจมีการไปท่องเที่ยว รวมกลุ่มทำกิจกรรมจำนวนมาก มีความเสี่ยงอาจทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้  ที่เป็นห่วงคือการนำเชื้อมาติดกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ ดังนั้น ขอให้ประชาชนยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องและมารับวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

“การปฏิบัติตัวในช่วงวันหยุดนี้ ขอให้ประชาชนยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการติดและแพร่เชื้อ โดยขอให้เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น หากมีความเสี่ยงหรือ มีอาการให้ตรวจด้วย ATK นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ ซึ่งสามารถวอล์กอินเข้ารับบริการได้” นพ.เกียรติภูมิกล่าว