ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกฯและรัฐมนนตรีว่าการสธ. “อนุทิน” เสนอชื่อ “นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมควบคุมโรค นั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) คนใหม่เข้า ครม. พิจารณาวาระจร แทน “หมอเกียรติภูมิ” เกษียณก.ย.นี้ ล่าสุด ครม. อนุมัติแล้ว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เสนอชื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่  เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาวาระจร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้  จึงต้องงมีการแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งปลัด สธ. โดยผู้ที่นายอนุทิน เสนอคือ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ล่าสุดวันที่ 12 ก.ค.2565 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ นายอนุุทิน เสนอแล้ว

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : "อนุทิน" เผยสาเหตุ "หมอโอภาส" นั่ง ปลัด สธ. แทน "หมอเกียรติภูมิ" เกษียณ ก.ย.นี้

 

* ทั้งนี้  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  เกิดวันที่ 4 ธ.ค. 2507 มีภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร

จบการศึกษา : ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ป้องกัน,ระบาดวิทยา

ได้รับการยกย่องชูเกียรติ :

-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

-อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว แพทยสภา

-อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63 สำนักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน

-อบรมหลักสูตร Public Health Emergency Response Management US - CDC สหรัฐอเมริกา

-อบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

*สำหรับประวัติการทำงาน :

-เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

-หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาล (ทั่วไป) อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,

-อายุรแพทย์ โรงพยาบาล(ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี,

-ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี,

-ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

-ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

-รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

-ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

-รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, กรรมการ สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค ก่อนได้รับแต่งตั้งล่าสุดเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 32   มีผล 1 ต.ค.2565

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org