ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) ที่ วัดศรีเมือง จ.จันทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดกิจกรรมการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความเสื่อมของร่างกายหรือขาดคนดูแล การจัดบริการเฉพาะทางทางการแพทย์ให้เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้เข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรคตาต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดตาบอดตามมา ส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุมีความยากลำบากยิ่งขึ้น หากได้รับการคัดกรองที่รวดเร็วและให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดอัตราการตาบอดจากภาวะต้อกระจกได้ 

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า สำหรับจังหวัดจันทบุรี ในปี 2565 พบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นภาวะตาต้อกระจก 1,970 ราย ในจำนวนนี้ได้รับการผ่าตัดแล้ว 560 ราย ยังมีผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดอีกเป็นจำนวนมาก จังหวัดจันทบุรี จึงร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลเขาสุกิม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ และรพ.สต.ในเครือข่าย จัดกิจกรรมคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4 ) โดยวันที่ 19 สิงหาคม ให้บริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ที่วัดศรีเมือง อำเภอท่าใหม่ และนัดหมายเพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกที่ โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีสามารถเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง