ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปัจจุบันที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มทุเลาลง ทำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งร้านนวด และสปาหลายแห่ง เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่รักสุขภาพ ที่จะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพจากสถานประกอบการฯเหล่านี้ และด้วยบริการซึ่งมีความหลากหลาย ประกอบกับการนำเสนอ หรือโฆษณาของสถานประกอบการฯ ผู้รับบริการบางรายจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของบริการ ว่าบริการนวดของร้านนวด หรือสปา สามารถบำบัดรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วย ซึ่งต้องขอเน้นย้ำว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยการนวดร่างกายเป็นหลัก มิได้มีบทบาทในการป้องกัน บำบัด รักษาโรคแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเตือนให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่ง ระมัดระวังในการประกาศหรือโฆษณาบริการของตน ไม่โฆษณาในลักษณะที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง โดยเฉพาะการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรค ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯตรวจพบจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคนั้น เป็นการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะต้องกระทำในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากรับบริการจากร้านนวดธรรมดาทั่วไป หรือจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย อาทิ เกิดการฟกช้ำ กระดูกหัก หรืออาจถึงขั้นเป็นอัมพาต ฯลฯ ผู้รับบริการจึงต้องพิจารณาเลือกรับบริการจากสถานที่ให้ถูกต้อง เหมาะสม หากจะนวดเพื่อบำบัดรักษาโรคให้เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลด้านแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากต้องการนวดเพื่อสุขภาพ หรือผ่อนคลาย รวมทั้งนวดเพื่อเสริมความงาม ให้เลือกรับบริการจากร้านนวดที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข โดยสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์มาตรฐาน สบส.ตามประเภทกิจการ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างแท้จริง และหากประชาชนพบเห็น หรือทราบเบาะแสการกระทำผิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือแอบแฝงบริการผิดกฎหมายในเขตกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org