ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7 กรณีฉีดไฟเซอร์ฝาแดงเข้มเด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี ควรอย่างยิ่งในเด็ก 8 กลุ่มเสี่ยง เช่น  ทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี รวมถึงเด็กทารกคลอดก่อนกำหนด มีโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ สามารถฉีดร่วมวัคซีนชนิดอื่นๆ ไม่มีข้อจำกัดเว้นระยะเวลา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 7  ลงวันที่ 12 กันยายน 2565  โดยระบุว่า 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการเปิดโรงเรียน และสถานศึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น ทำให้ยังพบมีผู้ป่วยเด็กติดโรคโควิด-19 จำนวนมากในทุกกลุ่มอายุแม้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแล้ว โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 รายงานความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในเด็กอายุ 5-11 ปีอยู่ที่ร้อยละ 64.1 สำหรับเข็มที่ 1 และร้อยละ 47.0 สำหรับเข็มที่ 2

อ่านเพิ่มเติม : https://www.hfocus.org/content/2022/09/25949