ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการติดตามความคืบหน้าที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 - Phuket, Thailand นั้น คาดว่าจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยมีความได้เปรียบเมืองคู่แข่งในประเทศต่างๆ ทั้งศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เนื่องจากกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน รวมถึงความพร้อมด้านสุขภาพและการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเป็นอย่างดี และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็คือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เตรียมการจัดทำข้อมูลของพื้นที่จัดงานในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการ Phuket World Medical Tourism เพื่อให้สามารถนำไปเสนอต่อคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions: BIE) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสต่อไป

นายอนุชากล่าวว่า ล่าสุดคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เห็นชอบการนำกรอบความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศกำลังพัฒนาที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ เพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา (Assistance Package for Developing Country) ตามข้อกำหนดของ BIE รวมทั้งเห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand เพื่อเสนอต่อ BIE

“ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับหากได้เป็นเจ้าภาพจัด จากการประเมินการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งเรื่องการเพิ่มเงินสะพัดระหว่างการจัดงาน 49,231 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 39,357 ล้านบาท เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,512 ล้านบาท รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนประมาณ 9 เท่า และสร้างการจ้างงาน 113,439 อัตรา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 4.9 ล้านคน จาก 106 ประเทศ แบ่งเป็นชาวไทย ร้อยละ 54 และชาวต่างประเทศ ร้อยละ 46 รวมถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย”  นายอนุชา กล่าว

ทั้งนี้ การจัด Specialised Expo 2028 มี 4 ประเทศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วยประเทศเซอร์เบียร์ สเปน อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา โดย BIE จะประกาศผลเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้จัดงานในเดือนมิถุนายน 2566

 

ภาพปก : ภาพร่างสถานที่จัดงาน Specialised Expo 2028 บริเวณหาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต