ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ปิดศูนย์อีโอซีกรณีโควิด-19 ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี 8 เดือน ประชุมทั้งหมด 482 ครั้ง มีข้อสั่งการจำนวน 480 ฉบับ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.วิฑูรย์ อนันตกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.) กล่าวว่า วันนี้กระทรวงมีคำสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)กรณีโรคโควิด -19 หลังเปิดดำเนินการมา 2 ปี 8 เดือน ประชุมทั้งหมด 482 ครั้ง  มีข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 480 ฉบับ จำนวนข้อสั่งการรวม 3,259 ข้อ แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ 2,648 ข้อ และพื้นที่ 611ข้อ   และยังมีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อสื่อสาร/สั่งการ และติดตาม การดำเนินงานระดับพื้นที่จำนวนรวม 67 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม แต่กระทรวงยังดำเนินการเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับได้อีกครั้งหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง โดยระหว่างนี้ก็จะปรับไปดูแลที่ EOC ระกับกรม โดยกรมควบคุมโรคแทน  สำหรับยา และเวชภัณฑ์  ในส่วนขงยาฟาวิพิราเวียร์ คงเหลือ 5,621,175 เม็ด เรมดิซิเวียร์ คงเหลือ 23,451 Vial และโมนูลิราเวียร์ คงเหลือ 20,362,045 เม็ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง