ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.แจ้งผู้มีสิทธิ์บัตรทองที่ “รพ.รามาธิบดี” เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ 3 หน่วยตรวจ ได้แก่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจดาวเหลือง และหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน เท่านั้น ย้ำชัดหากเลือกเข้ารับบริการที่ “หน่วยตรวจ/รักษาระบบพิเศษ” ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษาเอง  

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” นั้น ในการนี้เพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาการใช้สิทธิ์รักษาในภายหลัง สปสช.ขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีกรณีผู้มีสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ รพ.รามาธิบดี ดังนี้

• หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
• หน่วยตรวจดาวเหลือง (นอกเวลาราชการ) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น
• หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน เข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับกรณีประชาชนที่เลือกเข้ารับบริการหน่วยตรวจระบบพิเศษ ได้แก่ หน่วยตรวจคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) คลินิกพรีเมี่ยม และกรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบพิเศษ ได้แก่ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งไม่ใช่หน่วยตรวจรองรับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดีจะถือว่าผู้ป่วยมีความประสงค์จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งจะไม่สามารถร้องเรียนขอคืนเงินค่ารักษาในภายหลัง จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองรับทราบ 

นอกจากนี้ในการใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับบริการและรักษานั้น ขอให้ประชาชนแสดงความประสงค์การใช้สิทธิ์บัตรทองพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดำเนินการใช้สิทธิ์รักษาได้อย่างถูกต้อง   

“ที่ผ่านมามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบข้อมูล จึงไม่ได้เข้ารักษาตามหน่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดไว้สำหรับสิทธิ์บัตรทอง ดังนั้น สปสช.จึงขอประชาสัมพันธ์มาตามข้อมูลข้างต้นนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับทราบโดยทั่วกัน และเข้ารับบริการที่หน่วยตรวจ/รักษาตามที่โรงพยาบาลจัดไว้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาถูกเรียกเก็บค่ารักษา” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

การจัดบริการตรวจรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท)
โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยตรวจ วัน เวลา
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
หน่วยตรวจดาวเหลือง 
(นอกเวลาราชการ) วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 17.00-23.00 น.
09.00-23.00 น.
หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน  กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน, อุบัติเหตุ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand