ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัด สธ. เผย ได้รับการจัดสรรงบเงินกู้ 11,900 ล้านบาท จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 11,516 ล้านบาท และค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน 384 ล้านบาท เร่งจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด พร้อมกำชับให้เตรียมหลักฐานและเบิกจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19 ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา จำนวน 11,900.5247 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 วงเงิน 11,516.2933 ล้านบาท และ 2.ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีน งวดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 วงเงิน 384.2314 ล้านบาท

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดจัดสรรงบฯ ดังกล่าวให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามระเบียบ พ.ร.บ.เงินกู้ฯ ต่อไป