ค่าเสี่ยงภัย

 • กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ สธ.เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้บุคลากรสู้โควิด-19 แล้ว แพทย์-สัตวแพทย์ได้ผลัดละ 1,500 บาท พยาบาลและอื่นๆ ได้ผลัดละ 1,000 บาท ประสิทธิภาพควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด
  2020-03-12 16:40
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเรียกร้องรัฐบาลปกป้อง 'บุคลากรสาธารณสุข' ซึ่งเป็นด่านหน้าสู้ COVID-19 ระบุโดยเฉพาะพยาบาลทั่วประเทศเสี่ยงมากสุด จี้กรมการค้าภายในเร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ รพ.เป็นลำดับแรกและเพียงพอ ก่อนกระจายให้ร้านค้า สธ.จัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย กรณีหากติดเชื้อหรือได้รับอันตรายสาหัสให้ปรับจากสูงสุด 1 แสนบาท เป็นรายละ 1 ล้านบาท
  2020-03-06 09:01
 • สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ร่อนหนังสือถึงผู้ตรวจฯ เขต 12 ขอให้ สธ.เร่งสางปมแต่งตั้งบุคลากรตาม ว16 ล่าช้า ตลอดจนจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมทุกวิชาชีพและค่าเสี่ยงภัยให้ พกส.และ ลูกจ้างชั่วคราวด้วย ด้านผู้ตรวจฯ เขต 12 รับเรื่องเตรียมเสนอกระทรวงพิจารณาต่อไป
  2018-05-21 23:54
 • รวมพลคนสา’สุขชายแดนใต้ ค้านข้อเสนอยกเลิกค่าตอบแทนฉบับ 10 แนะ สธ.ควรลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนฉบับ 10 เพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ทุกวิชาชีพสาธารณสุขชายแดนใต้ในอัตรา 3,500 บาทต่อเดือน พร้อมข้อเสนอแก้ปัญหาการบริหารบุคคลชายแดนใต้ ข้าราชการที่เงินเดือนตัน ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณ และเร่งรัดการจัดสรรให้ ผอ.รพ.สต.ทั้งหมื่นแห่งขึ้นสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษภายในปี 2562
  2016-06-25 17:45