ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ดร.พิสิฐ” ชี้ ข่าวบุกจับอธิบดี สะท้อน คอร์รัปชั่น ระบบประเมินล้มเหลว ตำแหน่งซื้อขายได้ แนะแก้ กม. เพิ่มโทษสถานหนักพร้อมยึดทรัพย์ ปกป้องคนแจ้งเบาะแส

 

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือต่อสภาถึงข่าวใหญ่ในเรื่องการบุกจับอธิบดีท่านหนึ่ง ซึ่งต้องขอบคุณ ปปช. ปปง. และ สตช. ที่ได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว พร้อมกับได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 4 ประเด็น เพื่อให้รัฐบาลได้นำไปปรับปรุงต่อไป

 

1. จากการที่หน่วยงานต้นสังกัดของอธิบดี มีผลการประเมินอย่างดีที่สุดในรอบหลายปี แสดงถึงความล้มเหลวในระบบประเมิน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปรับปรุงด้วย

2. หน่วยงานดังกล่าวได้รับงบประมาณปีละหมื่นกว่าล้าน หากระบบเป็นเช่นนี้ทำให้เกิดคำถามใหญ่ขึ้นว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ปีละหมื่นกว่าล้าน เพื่อดูแลพื้นที่ 73 ล้านไร่ นับเป็น 1 ใน 4 ของที่ดินทั่วประเทศ จะปลอดจากการถูกโกงกินแค่ไหน อย่างไร จึงอยากให้ผู้ดูแลเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เพียงแต่ดูเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายเท่านั้น แต่ สตง. จะต้องไปตรวจสอบเรื่องการใช้งบ และเส้นทางของเงินที่เดินออกไปด้วย

3. ประเด็นเรื่องการโยกย้ายซึ่งเป็นข่าวใหญ่ แสดงออกถึงการที่ตำแหน่งราชการเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกัน เป็นโควต้าของผู้มีอำนาจ สิ่งนี้จะต้องหมดไป โดยจะต้องจัดระบบให้มีความโปร่งใส ดังนั้นการตรวจสอบเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นด้วย

4. ในรัฐธรรมนูญ ได้ระบุถึงเรื่องคอร์รัปชั่น ดูแลและปกป้องคนที่แจ้งเบาะแส แต่บัดนี้ยังไม่มีการออกกฎเกณฑ์สำหรับดูแลบุคคลดังกล่าว จึงอยากให้รัฐบาลได้ช่วยทำเรื่องนี้

5. กฎหมายคอร์รัปชั่นของไทย จะต้องมีความเข้มข้นกว่านี้ โดยจะต้องมีบทโทษที่รุนแรงขึ้น ขณะที่ประเทศจีนมีโทษถึงประหารชีวิต นอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของการยึดทรัพย์ตามมาด้วย