ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จิตแพทย์ห่วงการชุมนุมหากไม่มีการเจรจาอย่างสันติ หาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่าย จะส่งผลให้เกิดการเร้าอารมณ์ ความเครียดสูงขึ้น แนะหนทางคือ เจรจาร่วมกัน เลือกตัวแทนร่วมพูดคุยหาทางยุติ

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการคลี่คลายปัญหาม็อบ 2 ม็อบที่เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดความเครียดในการชุมนุม ว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ทางออกโดยหลักคือ การเจรจาร่วมกัน เพราะหากต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนจุดยืนของตัวเอง ก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดหนักขึ้น แต่หากมีการรับฟังซึ่งกันและกัน และหาทางออกทั้งสองฝั่งได้ก็จะช่วยได้ดีที่สุด ดังนั้น เมื่อแต่ละฝ่ายมีเหตุผล มีความคาดหวังของตนเอง หัวใจสำคัญต้องพูดคุยหาทางออกร่วมกันให้ได้

“ระบบที่ดีคือ ระบบที่ต้องเอื้อให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันได้ ต้องมีตัวแทนมาร่วมเจรจากัน” นพ.ยงยุทธ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีม็อบมาค้างคืน หากคืนหลายๆคืนจะยิ่งทำให้เกิดความเครียดสะสมหรือไม่ นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า จิตวิทยาของการรวมกลุ่ม จะมีความเครียดสูงขึ้นจากการมีอารมณ์ เพราะอยู่ในกลุ่มของตัวเองและมีการพูด การให้เหตุผลต่างๆ ซึ่งจะเร้าความรู้สึก จนทำให้เกิดอารมณ์มากขึ้น และอาจกระทบกระทั่งกันได้ ดังนั้น โดยหลักการดูแลสุขภาพจิตกับกลุ่มชนต้องพยายามให้เขาได้อยู่ในบรรยากาศที่มีเหตุมีผล ด้วยการมีการเจรจา มีการสื่อสารที่ดี การชุมนุมไม่กดดันก็จะช่วยผ่อนคลายได้