ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” ย้ำไม่มีใบสั่งฝ่ายการเมืองย้าย “หมอสุภัทร” ไม่เคยให้เหตุผลว่า ย้ายเพราะเป็นคนดี แต่การย้ายเป็นอำนาจปลัด สธ. ส่วนรัฐมนตรีฯ คนนี้ไม่เคยก้าวก่ายงาน เราแบ่งแยกงานชัด ไม่ขอพบชาวจะนะที่มาเรียกร้อง เพราะเป็นเรื่องข้าราชการประจำ และไม่มีความเสียหายใดๆ กับการบริการประชาชน ลั่น! ส่วนตัวยึดหลักสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวบ้านจะนะที่เดินทางมาปักหลักค้างคืนที่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข กรณีย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากรพ.จะนะ ไปรพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง และยังกล่าวว่า ไม่ควรให้เหตุผลว่า นพ.สุภัทร เป็นคนดีไปที่ไหนก็ได้ ว่า  ไม่มีใครบอกว่าย้าย นพ.สุภัทร เพราะเป็นคนดี การโยกย้ายเป็นไปตามอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของส่วนของราชการประจำในกระทรวงฯ

“ไม่มีใบสั่งใดๆจากฝั่งการเมือง โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการสธ.ที่ชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีฯไม่เคยก้าวก่ายการทำงาน เชื่อถือในระบบราชการมากที่สุดคนหนึ่ง และการบริหารในระบบข้าราชการประจำ ไม่ใช่เรื่องที่รัฐมนตรีจะต้องมีคำสั่งใดๆ ให้กับปลัดสธ. เพราะแบ่งขอบข่ายอำนาจอย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบราชการแผ่นดิน"

ส่วนคำถามที่พี่น้องชาวจะนะไม่เชื่อว่า การย้ายครั้งนี้มาจากข้าราชการประจำ แต่เป็นคำสั่งรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ เป็นการเรียกร้องความสนใจ เพื่อให้รัฐมนตรีลงมาก้าวก่ายงานของราชการ พี่น้องชาวจะนะควรศึกษากฎหมาย ศึกษาระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนจะมีข้อสรุปใดๆ ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะมอบให้ผู้บริหารกระทรวงฯจัดทำ

เมื่อถามว่ากลุ่มชาวบ้านจะนะ ต้องการพบรัฐมนตรีและท่านปลัดฯ หากยังไม่ยุติเรื่องนี้จะบอยคอตพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าพูดขนาดนี้ ก็ต้องดูว่า ใครกันแน่ที่ตั้งใจจะหาเรื่องให้เพิ่มขึ้น ในส่วนของรัฐมนตรีไม่มีสิทธิจะไปพบกับเจ้าตัว ในเรื่องไม่เกี่ยวกับตัวเอง ไม่งั้นอีกหน่อยปลัดย้ายใคร สับเปลี่ยนใคร แล้วไม่พอใจ รัฐมนตรีต้องลงไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องหรือ ซึ่งไม่ใช่ เวลาที่รัฐมนตรีอยากลงไปเกี่ยวก็บอกก้าวก่าย แต่เวลาทำอะไรไม่ถูกใจก็จะบอกว่า รัฐมนตรีไม่ลงมา คิดว่าทุกอย่างเป็นอำนาจ เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรี ซึ่งไม่ใช่ เพราะ รัฐมนตรีรับผิดชอบว่า กระทรวงสาธารณสุขทำงานรับใช้ประชาชนได้หรือไม่ ไม่ใช่ต้องให้มารับผิดชอบว่าใครจะย้ายไปอยู่ไหน จึงต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน อย่าหาช่องว่างช่องโหว่ หาคำกล่าวอ้างใดๆ มาโทษรัฐมนตรีว่าต้องทำอย่างงั้นอย่างนี้ รัฐมนตรีเป็นผู้มีวุฒิภาวะระดับหนึ่งว่า เราทำได้แค่ไหน

เมื่อถามว่าชาวบ้านจะยังคงปักหลังค้างคืนไม่ถอย นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ทำตามกฎหมาย บุคคลย่อยมีสิทธิการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามอีกว่าท่านรัฐมนตรีจะไปพบชาวบ้าน เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พบไม่ได้ เพราะว่า  ไม่มีความเสียหายใดๆ กับการให้บริการประชาชน นโยบายต่างๆของรัฐมนตรีว่าการสธ.คนนี้ นโยบายของรัฐบาล การให้บริการประชาชนยังมีประสิทธิภาพสูง ผู้คนยังเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่มี ทั้งหมดล้วนเกิดประโยชน์ประชาชน มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมมือกับข้าราชการทุกคน ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันกับฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำ ร่วมกันผลักดันการกระทำต่างๆที่ทำให้ประชาชนปลอดภัย สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างปลอดภัยทุกคน สามารถเข้าถึงระบบรักษาพยาบาล และทำให้ประเทศไทยเปิดประเทศได้อย่างสมบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ต่างๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“สิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่า ไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อการโยกย้ายข้าราชการเพียงคนเดียว และจะทำให้ระบบสาธารณสุขถูกทำลายตามที่มีคนคาดหวังไว้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ระบบสาธารณสุขไทยมีรากฐานความมั่นคงอยู่แล้ว” นายอนุทิน กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการตีความว่า นี่เป็นการหนีหน้าเพราะกังวลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า  คนที่รู้จักรัฐมนตรีว่าการสธ.คนนี้ อยู่มาราว 4 ปีแล้ว เคยเห็นหนีอะไรหรือไม่ ของแค่นี้จะให้เขาหนีอะไรได้  เพียงแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรี ที่จะต้องไปให้ความสนใจ นี่ไม่ใช่เรื่อง ข้าราชการเพียงคนเดียวเขียนข้อความตำหนิผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา แสดงตนเป็นปรปักษ์ต่อระบบการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ปลัดสธ.ดำเนินการตามดุลยพินิจและขอบข่ายของท่าน

“รัฐมนตรีว่าการสธ.ก็ยึดสิ่งที่บัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนา คือ กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม..” นายอนุทิน กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง 

ภาคประชาชนตั้งวงเสวนาถามหาธรรมาภิบาลย้าย "หมอสุภัทร"

-"หมอสวัสดิ์" ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความเป็นมา การย้าย "หมอสุภัทร" จากผอ.รพ.จะนะ ไปยังสะบ้าย้อย