ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากกรณีสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย(สลท.) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ(รายวัน-รายเดือน) สายสนับสนุนบริการ 56 สายงาน เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือและเรียกร้องสวัสดิการที่เป็นธรรม 6 ข้อ โดยได้ปักหลักนอนค้างกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กระทั่งมีการเจรจาหารือในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และตั้งคณะทำงานหาทางออกทั้ง 6 ข้อ โดยนัดประชุมหารือวันแรก 2 มีนาคม 2566 ส่งผลให้กลุ่มลูกจ้างยอมยุติการชุมนุมนั้น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ. นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.)   พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางตาม 6 ข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพกส. ซึ่งการประชุมครั้งนี้เลื่อนเร็วขึ้นจากเดิมกำหนดวันที่ 2 มีนาคม 2566

https://www.hfocus.org/content/2023/02/27077