ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมความคืบหน้าการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศได้หาเสียงกับประเทศสมาชิก BIE อย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัด Reception สำหรับคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์กในเดือนเมษายน และการจัด Working Lunch ในประเทศไทย โดยเจาะกลุ่มประเทศเป้าหมาย และการจัด Side Event ในการประชุม UNESCAP (ผู้เข้าร่วมระดับรัฐมนตรี) ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานถึงการดำเนินการร่วมกับ กต. และ สสปน. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นเจ้าภาพฯ ในครั้งนี้

สำหรับกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health & Wellness ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำความพร้อมของทุกภาคส่วนในจังหวัด การสร้างการตระหนักรู้/การสร้างความตื่นตัวและการสนับสนุนการสมัครเป็นเจ้าภาพฯ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวภูเก็ต รวมทั้ง ขอรับการสนับสนุนการสมัครฯ จากเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนภูเก็ต รวมทั้ง ทางจังหวัดได้ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกทางกายภาพ ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก และเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมของเยาวชนของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการสมัคร

ในโอกาสนี้ รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมและองค์กรธุรกิจภาคเอกชนชั้นนำของประเทศอย่างดียิ่ง อาทิ กลุ่มธุรกิจธนาคาร ได้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กลุ่มพลังงาน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กลุ่มรีเทล เช่น บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มสายการบิน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มโรงแรม เช่น บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ส่วนสมาคมด้านธุรกิจและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ต่างร่วมใจให้การสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงด้วยเช่นกัน โดยร่วมสื่อสารประชาสัมพันธ์การสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของทางสมาคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาคมธนาคารไทย (TBA) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เป็นต้น