ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภาเผยปัญหาแพทย์ไม่พอ! ยังต้องแก้ไข แนะเพิ่มจำนวนให้พอกับการบริการผู้ป่วย  โดยให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ปลอดภัย ไม่ควรควงเวรนานเกิน 24 ชม. และต้องมีโอกาสพักก่อนปฏิบัติงานรอบต่อไป ส่วนข้อห่วงใยสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท. ส่งเรื่อง กสพท พิจารณาแล้ว ล่าสุดประชุมเดือนหน้า

 

สธ.ขาดแคลนแพทย์มากที่สุด

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า สำหรับแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาล ขณะนี้มีอยู่ 5 กระทรวง โดยกระทรวงที่พบปัญหาขาดแคลนแพทย์มากที่สุดคือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ รพ. กว่า 900 แห่ง ซึ่งความขาดแคลนต่างกัน ทั้งจำนวนและสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความขาดแคลนในบางสาขา อย่างไรก็ตาม รพ.ที่เคยมีปัญหาขาดแคลน ขณะนี้ สธ. ก็บริหารได้ดีขึ้นแล้ว ทั้งนี้ การอยู่เวรของแพทย์ที่เป็นการทำงานนอกเวลาราชการ ขึ้นอยู่กับความขาดแคลนดังกล่าว อย่างเช่น บางแผนก มีแพทย์ 2 คน ทำให้ต้องผลัดเวรทำงาน ทำงานช่วงเช้าแล้วเข้าเวรต่อ วันรุ่งขึ้นก็ทำงานต่อ เพราะแพทย์พยาบาล เอาผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ทำงานดูแลผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา โดยแพทยสภา ได้ออกคำแนะนำแล้วว่าการทำงาน 24 ชั่วโมง ควรจะมีโอกาสพักก่อนทำงานในรอบต่อไป ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์นี้

ดังนั้น สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ ทำอย่างไรให้มีแพทย์ปฏิบัติการอยู่เวรเพียงพอ ทำงานอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากการทำงานของมนุษย์ที่ยาวนาน เกิดความเหนื่อยล้า จะส่งผลต่อการตัดสินใจ การทำงานที่ผิดพลาดง่าย ซึ่งนั่นจะส่งผลต่อผู้ป่วย ทั้งด้านการรักษาและด้านอารมณ์ ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้แพทย์บางส่วนตัดสินใจลาออก ก็จะทำให้กำลังคนลดลงตามมา

ต้องเพิ่มจำนวนแพทย์ให้พอกับการบริการผู้ป่วย

“เรื่องหลักที่อยากให้ปรับคือการเพิ่มจำนวนแพทย์ ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย โดยให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ปลอดภัย และเวลาที่แพทย์จะได้พักต้องไม่กระทบต่อให้บริการประชาชนผ่านกระบวนการต่างๆ แต่เรื่องนี้จะต้องเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนร่วมงานที่สำคัญคือ พยาบาล ที่จะต้องได้รับการดูแลเช่นกัน ต้องขอให้รัฐวิเคราะห์การทำงานใน รพ.ที่ขาดแคลน จากนั้นเปิดตำแหน่งให้เพียงพอ รักษาคนให้อยู่ในภาครัฐให้ได้ กล่าวคือ ควรมีการกำหนดกรอบเวลาการทำงาน เพื่อจะได้สามารถประเมินสถานการณ์การขาดแคลน และเติมแพทย์ได้อย่างเหมาะสมต่อพื้นที่นั้นๆ ” พล.อ.ท.นพ.อิทธพร กล่าว

 

แพทยสภาส่งเรื่องข้อห่วงใยผลิตแพทย์ ต่อ กสพท แล้ว

เมื่อถามถึงกรณีสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทำหนังสือถึงแพทยสภา ถึงข้อกังวลการผลิตแพทย์เพิ่มมากเกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร กล่าวว่า สำหรับข้อห่วงใยเรื่องการผลิตแพทย์ว่าจะมีคุณภาพลดลงหรือไม่นั้น ทางแพทยสภาให้ความสำคัญและนำเสนอเรื่องนี้ไปยังสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท อย่างไรก็ตาม ในเรื่องคุณภาพนั้นจะมีมาตรฐานในการผลิตแพทย์ หากไม่ผ่านก็จะไม่สามารถจบออกมาได้ โดยมาตรฐานก็จะมี กสพท ในการดูแลควบคุมเรื่องนี้ ซึ่งทางแพทยสภาได้ส่งเรื่องให้แล้ว และล่าสุดทราบว่า กสพท จะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนหน้า

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

สพศท. ห่วงหลายสถาบันเร่งผลิตแพทย์จำนวนมาก หวั่นส่งผลคุณภาพ จ่อหารือ สธ.ขอทิศทางชัดเจน

- สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ชี้ไทยยังต้องผลิตแพทย์เพิ่ม! เหตุภาระงานล้น กระจายตัวมีปัญหา 

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org