ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"เลอพงศ์" เผย กรณีบุคลากร 400 คนขอโอนกลับ มีคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรโดยเฉพาะแล้ว ย้ำบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอน ต.ค. 66 นี้ ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ ให้ดำเนินการถ่ายโอนไปก่อน จากนั้นอาจเข้าไปรวมกลุ่มกับบุคลากร 400 คน ตามที่สธ.แจ้งไว้ได้ เพื่อดำเนินการย้ายกลับพร้อมกันอีกครั้ง คาด! 15 ส.ค. 66 นี้รู้ผลการถ่ายโอนปี 67 ว่าบุคลากรกี่คน รพ.สต. กี่แห่ง 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2566 ที่ผ่านมา นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เปิดเผยกับ Hfocus ประเด็นการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.กรณีสธ.เปิดข้อมูลคนขอย้ายกลับ 400 กว่าคน ตามขั้นตอนคณะอนุกรรมการฯ มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างไร และบุคลากรที่ถ่ายโอนไปแล้วทำอย่างไร และล็อตใหม่ที่ส่งชื่อขอถ่ายโอนในเดือน ต.ค. 66 นี้ หากเปลี่ยนใจขอยกเลิกก่อนย้ายจริงได้หรือไม่...

นายเลอพงศ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการพิจารณาหลายประเด็น อย่างกรณี 400 คนที่ขอถ่ายโอนกลับตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลผ่านสื่อ ต้องเรียนว่าในคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ โดยกลไกของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66 ปรากฏว่าฝ่ายเลขายังไม่มีเอกสารในการที่จะส่งมาว่ากระทรวงสาธารณสุขขอให้อนุฯช่วยพิจารณาหาวิธีทางแก้ไขในกรณีดังกล่าว ฉะนั้นในขณะนี้อนุกรรมการฯยังไม่ได้รับเรื่อง หรือกระทรวงสาธารณสุขอาจมีการส่งเอกสารมาแล้วแต่ฝ่ายเลขายังไม่ได้รับ ในส่วนนี้ยังไม่แน่ใจเช่นกัน ฉะนั้นจะเห็นเฉพาะในช่องทางสื่อที่ทาง สธ. ได้สื่อสารผ่านมา

คณะอนุกรรมการฯ มีการดำเนินการช่วยเหลือบุคลากรขอโอนกลับอย่างไร...

อย่างไรก็ตาม ในทิศทางการทำงานเบื้องต้น กลไกของอนุกรรมการกระจายอำนาจฯชุดนี้ หากได้รับเรื่องนี้จากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น เรามีคณะทำงานซึ่งประธานได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ธัชเฉลิม. เป็นประธานคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านบุคลากรโดยเฉพาะ ถ้าส่งเรื่องมาแล้วได้รับเรื่องแล้วต่อไปคณะอนุกรรมการฯ คงได้หาวิธีการกลั่นกรองว่าจะมีทางออกช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มนี้ได้อย่างไร ทั้งนี้ฝากสื่อสารไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่า ให้ส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วน เพื่องานจะได้เดินต่อไปไม่ต้องกลับไปกลับมา หรือถ้าส่งมาแล้วให้ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมโดยด่วนด้วยว่าบุคลากรดังกล่าว 400 คนนั้น เป็นใครตำแหน่งอะไรบ้าง สถานที่ทำงานอยู่ที่ไหน เพื่อให้คณะทำงานเร่งรีบพิจารณาช่วยเหลือเป็นการด่วน

ซึ่งตามเกณฑ์เก่าด้วยระบบการทำงานของส่วนกลางได้กำหนดไว้ว่าสำหรับบุคลากรที่สมัครใจยื่นเอกสารถ่ายโอนไปก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 แล้ว เรามีมติของอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ ว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้ว ทั้งนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ให้ดำเนินการถ่ายโอนไปก่อน และหลังจากนั้นอาจจะเข้าไปรวมกลุ่มกับบุคลากร 400 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งไว้ได้ อาจจะดำเนินการย้ายกลับพร้อมกันอีกครั้ง 

ทั้งนี้ เนื่องจากเรากำหนดเกณฑ์แบบนี้ เพราะว่าระบบการทำงานธุรการของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อบจ. ที่จะต้องคีย์ข้อมูลงบประมาณ รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งได้ทำมาแล้ว ถ้าหากเปลี่ยนใจกระทันหันจะทำให้การทำงานกลไกของผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำบาก ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขเองก็เช่นเดียวกัน ที่ได้มีการตัดโอนตัวเลขแล้ว รวมถึงสำนักงบประมาณด้วย ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางอาจเกิดปัญหาในการทำงาน ฉะนั้นจึงมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าต้องตัดสินใจให้แน่ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จากนั้นแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้ เพราะอาจเกิดปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น

คาด! 15 ส.ค. 66 นี้รู้ผลการถ่ายโอนปี 67 ว่าบุคลากรจะถ่ายโอนกี่คน รพ.สต. กี่แห่ง 

นายเลอพงศ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาในการประชุมวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ในเรื่องบุคลากร ตามมติของอนุกรรมการฯที่เคยมีมาว่า การยืนยันข้อมูลระหว่าง อบจ. กับ สธ. มติอนุกรรมการฯ ให้ยืนยันโดย นายกอบจ. ยืนยัน กับนายแพทย์สสจ. ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันในเอกสารส่งกลับมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น จากนั้นรวบรวมตัวเลขส่งมาที่อนุกรรมการฯชุดนี้ ปรากฏว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยืนยันข้อมูลว่าเป็นเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ ปรากฏว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นแย้งว่าข้อมูลฝั่ง สธ. ไม่ตรงกันกับข้อมูลดังกล่าว โดยทาง สธ. จึงขอทบทวนข้อมูลร่วมกับกรมส่งเสริมฯ ซึ่งขอเวลา 7 วันเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลให้ตรงกันอีกครั้ง ซึ่งจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 66 ดังนั้นการถ่ายโอนใน ปี 67 คาดว่าวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จะได้เป็นมติที่ชัดเจนว่าบุคลากรจะถ่ายโอนทั้งหมดกี่คน รพ.สต. กี่แห่ง

สุดท้าย นายเลอพงศ์ ขอให้สื่อช่วยสื่อสารไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่า ในการประชุมที่ผ่านมา เกิดคำถามว่า นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงฯ ให้เข้าร่วมประชุม มีลักษณะคล้ายทำให้การประชุมไม่ราบรื่น คล้ายจะยื้อหรือไม่ ทั้งๆที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ตลอดว่า ยินดีสนับสนุนให้มีการถ่ายโอนฯ