ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ท้วง สส. ก้าวไกล เตรียมผลักดันแก้กม.โพสต์ภาพดื่มเหล้าเบียร์ได้ แท้จริงใครจะได้ประโยชน์ จะแก้พรบ.เหล้าในอนาคตทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายธีระ วัชรปราณี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวถึงกรณีนายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สส.พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมผลักดันให้เกิดการแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้สามารถโพสต์ภาพการดื่ม ว่า เดิมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ หรือแม้แต่กฎหมายควบคุมยาสูบ เป็นการนำเรื่องวิทยาศาสตร์ให้เชิงสุขภาพเข้ามาจัดทำในรูปของกฎหมาย เข้ามาควบคุมดูแล สารเสพติดที่ถูกกฎหมาย อย่างเหล้า และบุหรี่ โดยตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ม.32   ระบุ” ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือแสดงเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฎภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฎของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สัญลักษณ์ ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น  “

 

เห็นได้ว่า ก็ไม่ได้มีการห้ามดื่ม และไม่ได้ห้ามการโฆษณาแต่จำกัดเรื่องการโฆษณา ทั้งนี้เพื่อหวังควบคุมทุนขนาดใหญ่ มากกว่า ซึ่งการแก้กฎหมาย อยากให้กลับไปคิดว่า แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์  พร้อมยกตัวอย่างที่ผ่านมาว่า มีดาราศิลปิน หลายคนเพียงแค่ถ่ายภาพกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโพสต์ลงเฟซบุ๊กของตัวเอง ท้ายสุดก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่ ทำให้ต้องได้รับโทษปรับ  

 

นายธีระ กล่าวว่า กฎหมายควบคุมเรื่องของการโพสต์ ภาพเครื่องดื่ม หรือการชักชวนให้ดื่ม เพราะมีผลการศึกษาวิจัยชัดเจนว่า ส่งผลให้เกิดการดื่มมากขึ้น และถือว่าเป็น เรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องระมัดระวัง และต้องใช้กระบวนพิสูจน์เรื่องของเจตนา  ว่าการโพสต์นั้นเพื่ออะไร มีเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่   ส่วนการที่สส.พรรคก้าวไกลหนุนให้เกิดการแก้ไขกฎหมายนั้น เข้าใจว่า เรื่องสุราพื้นบ้านเป็นนโยบายและบทบาทของพรรค แต่ก็ยังมีกรอบกฎหมายอยู่ หากอยากแก้ก็ทำได้ แต่ต้องทำบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง และในขณะนี้ก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย  

 

"ยอมรับว่ากังวลกับเรื่องความเห็นต่าง และการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า แต่อยากให้เข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนงานขององค์กรงดเหล้า ไม่ว่าจะเป็น งดเหล้าเข้าพรรษา หรือ ความกังวลเรื่องกัญชา ว่าการดำเนินการทุกอย่างมีสัมฤทธิผลเชิงประจักษ์ว่าช่วยลดปัญหาจากสุราได้จริงทั้งทำ ทั้งเรื่องสุขภาพ และอุบัติเหตุบนถนน" นายธีระ กล่าว