ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบผลการพิจารณา คกง. ให้ขยายเวลาโครงการจัดหาวัคซีนโควิด19 จำนวน 2 โครงการไปสิ้นสุด มี.ค. 67  จากเดิมสิ้นสุด ก.ย.66 เหตุกรณีแอสตร้าฯอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งยืนยันผลเจรจาเปลี่ยนแปลงรายการวัคซีนเป็นแอนติบอดี้สำเร็จรูปแทน ส่วนไฟเซอร์ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างบริหารจัดการวัคซีน

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 29 ส.ค. 66  ได้เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.)  ภายใต้พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564)
 
ทั้งนี้ อนุมัติให้กรมควบคุมโรคขยายระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 สำหรับประชากรในประเทศไทยจำนวน 60 ล้านโดส (AstraZeneca) ปี พ.ศ. 2565 และโครงการจัดหาวัคซีนโควิด19 สำหรับประชากรในประเทศไทยจำนวน 30 ล้านโดส (Pfizer) พ.ศ.2565  ไปสิ้นสุดโครงการในเดือนมี.ค. 2567 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการ ก.ย. 2566  เนื่องจากกรณีของการจัดหาวัคซีน AstraZeneca นั้นอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งยืนยันผลการเจรจาในการขอเปลี่ยนแปลงรายการวัคซีนที่ยังไม่ส่งมอบจำนวน 19.07 ล้านโดสเป็น LAAB ส่วนโครงการจัดหาวัคซีน Pfizer นั้นส่งมอบครบแล้ว แต่อยู่ระหว่างการบริหารจัดการวัคซีนส่วนที่เหลือเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานบริหารจัดการวัคซีน Pfizer (Maroon Cap) ในพื้นที่

LAAB แฟ้มภาพกระทรวงสาธารณสุข