ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สาธารณสุข มอบนโยบายผู้บริหารสธ.ผลิตหมอ 2.5 หมื่นคนลง “รพ.สต.”แห่งละ 3 คน ใช้งบฯแสนล้าน  ด้าน รมว.สธ.รับเรื่องพร้อมเสนดบอร์ดสุขภาพระดับชาติ ที่นายกฯ เป็นประธาน พิจารณาจากทุกฝ่าย แต่การผลิตหมอใช้เวลานาน ระหว่างนี้ชู “เทเลเมดิซีน” แบ่งเบาภาระงาน

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ว่า ตนได้มีการขอเพิ่มเติมนโยบายสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ซึ่งจัดตั้งมาหลายปี แต่ปัจจุบันไม่มีแพทย์ประจำอยู่เลย ซึ่งในตำบลมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชนบทอย่างมาก ตรงนี้หากสนับสนุนในเรื่องการรักษาใกล้บ้าน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนในชุมชนได้ อย่างเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค หากจะเดินทางไปรพ.ใหญ่ๆ รพ.จังหวัด จะต้องจ้างเหมารถกันไป

ดังนั้น จึงสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องผลิตแพทย์ให้ได้ หมอ 3 คนต่อ รพ.สต. 1 แห่ง ซึ่งรพ.สต.มีประมาณ 8,500 แห่ง หากคำนวณคงต้องผลิตแพทย์ทันที แต่กว่าจะได้ต้อง 6 ปี คำนวณประมาณ 25,000 คน และการสนับสนุนจากทางราชการต่อการผลิตแพทย์เฉลี่ยคนละ 4 ล้านกว่า รวมๆแล้วจะลงทุน 1 แสนล้านบาท ซึ่งกว่าจะได้แพทย์มาลงพื้นที่ให้ครบต้องใช้เวลาประมาณ 12 ปี   จึงเป็นความจำเป็นต้องดำเนินการทันที 

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า  สำหรับเรื่องนี้จะมีการนำไปหารือในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะมีทุกหน่วยเข้ามาตรงนี้   โดยสอดรับกับนโยบายปฐมภูมิ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า ต้องมีแพทย์เวชปฏิบัติเข้าไปดูแล ซึ่งกลไกนี้หากผลิตแพทย์ไม่ทัน ก็จะมีการชดเชยด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ อย่างเทเลเมดิซีน เข้ามาช่วย หรือความตั้งใจเมื่อเทคโนโลยีถึงแล้วก็จะมี virtual hospital รพ.เสมือนจริงไปอยู่ในรพช. มีแพทย์ตรวจรักษาด้วย