ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” มอบเข็มกลัด Pink Ribbon ประธานรัฐสภา พร้อมนำทีมบุคลากรการแพทย์ตั้งจุดตรวจ ส่งเสริมให้บุคลากรรัฐสภาตระหนักถึงการคัดกรอง ป้องกัน เนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มอบเข็มกลัด Pink Ribbon สัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม แด่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมมอบเข็มกลัด Pink Ribbon

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 17,000 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตปีละประมาณ 4,800 ราย ทั้งนี้ มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายขาดสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย จึงพร้อมใจกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยใช้เข็มกลัดโบว์ชมพู (Pink Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ เพื่อให้ตระหนักถึความสำคัญของมะเร็งเต้านม

ทั้งนี้ จากการดำเนินมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ผู้หญิงไทยมีความรอบรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาโรคมะเร็ง ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชน  จึงกำหนดนโยบาย “มะเร็งครบวงจร” ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การคัดกรอง การวินิจฉัยและรักษา การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการจัดตั้งกองทุนมะเร็ง และการจัดตั้งทีมเชิงรุก Cancer Warrior เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมอบให้ พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมรณรงค์ส่งเสริมพลังสตรีเพื่อต้านภัยโรคมะเร็งในสังคมไทย ตามสโลแกน “Women Power No! cancer: สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” ด้วย

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า การจัดงานในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และรัฐสภา ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสตรีของรัฐสภาได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนได้รับการสังเกตอาการเบื้องต้นจากแพทย์ อีกทั้งยังมีการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์เต้านมในผู้มีภาวะเสี่ยงสูง จำนวน 40 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของรัฐสภาอย่างมาก