ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขฯ ขอบคุณ สธ. ชี้แจง timeline ชัดเจน เรื่อง การปรับตำแหน่ง นักสาธารณสุข นักฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ และกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ หวังข่าวดีเงินเพิ่มพิเศษ พตส. เป็นของขวัญปีใหม่ 2567

จากที่สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ได้ติดตามและเรียกร้อง ให้มี timeline ของการจัดคนลงในตำแหน่งนักสาธารณสุข และการให้เงินประจำตำแหน่ง  เงินเพิ่มพิเศษ พตส.  อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของบุคลากร และเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 นั้น

ล่าสุด นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) กล่าวว่า บัดนี้ ทางกองบค.สป. กระทรวงสาธารณสุข ได้มี timeline แนวทางการจัดคนลง ในตำแหน่งนักสาธารณสุข ออกมาชัดเจนแล้ว ทางสมาคม และชมรม ขอขอบพระคุณ ทาง ก.พ. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับกรม กอง เขต จังหวัด ให้การดำเนินงานจัดคนลงในตำแหน่ง นักสาธารณสุข ราบรื่น เป็นไปด้วยดี

และหวังว่าจะมีข่าวดี เรื่องเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ พตส.  ต่อไป

 

ข้อมูล : นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  เอกสารประกอบ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง