ของขวัญปีใหม่

 • สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563 พัฒนาสิทธิประโยชน์ดูแลประชากรทุกกลุ่ม ทั้งยาราคาแพง จัดระบบดูแลรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค พร้อมปรับระบบเบิกจ่ายเพื่อหน่วยบริการ
  2019-12-25 19:16
 • สสส.จับมือเครือข่าย ตอกย้ำค่านิยมปีใหม่ไม่ให้เหล้า ชูแนวคิด “ของขวัญดีๆ ไม่มีเหล้า” ปลื้ม คนไทยได้เหล้าเป็นของขวัญลดลง จากเดิม ร้อยละ 21 ชี้สถิติอุบัติเหตุช่วงข้ามปี 2560 เหล้าเป็นตัวการร่วม ร้อยละ 35 แนะ เลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปัญญา อาทิ หนังสือ อุปกรณ์ออกกำลังกาย อาหารปลอดสารพิษ สินค้าชุมชน
  2018-12-28 11:42
 • ที่ผ่านมา การให้ ‘เหล้า’ ถือเป็นค่านิยมการให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆ แต่ปัจจุบันไม่มีใครให้เหล้าเป็นของขวัญกันอีกแล้ว เพราะ WHO ยืนยันแล้วว่าเหล้าเป็นสาเหตุของโรคกว่า 200 ชนิด รวมถึงอุบัติเหตุ ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยค่านิยมที่เปลี่ยนไป และอยากให้คนไทยหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น
  2018-12-28 11:04
 • ‘หมอปิยะสกล’ ออกประกาศปีที่ 2 ข้าราชการ สธ.ชั้นผู้น้อยงดให้ของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา และให้รวมถึงครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย
  2017-11-27 19:57
 • กระทรวงสาธารณสุข มอบสุขภาพดีให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน เชิญชวนทุกคนพาคนที่รัก เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี ที่โรงพยาบาลในสังกัดใกล้บ้านทั่วไทยระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560
  2016-12-29 08:40
 • “หมอปิยะสกล “ออกประกาศ ห้าม ขรก.ชั้นผู้น้อย เรี่ยไร จัดหาของขวัญปีใหม่ ให้ ขรก.การเมือง ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา และให้รวมถึงครอบครัวด้วย แนะหากต้องการแสดงความยินดี ให้ใช้บัตรอวยพรแทน ชี้เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ระบุให้ยึดตามมติ ครม. 7 ม.ค.40 ที่กำหนดให้ ขรก.ชั้นผู้น้อยพึงงดให้ของขวัญแก่ ขรก.ชั้นผู้ใหญ่
  2016-10-30 13:16
 • , , , ,
  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ., นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เพื่อส่งความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558  พร้อมทั้งเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการและมอบของขวัญปีใหม่แก่ตัวแทนประชาชน  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
  2014-12-17 21:39