ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อสม.เดินหน้าสื่อสาร "นโยบายส่งเสริมการมีบุตร"  ปลื้มได้ค่าป่วยการเพิ่ม 2,000 บาท หวังได้จริง วอนขอ "เครื่องมือทางการแพทย์-บัตรอสม.ใช้สิทธิที่ไหนก็ได้" เป็นของขวัญปีใหม่ 

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดี มีคุณภาพ Give Birth Great World ผ่านสัญลักษณ์ปลาตะเพียน และมอบป้าย SAN ป้ายเมนูชูสุขภาพ และป้ายส้วม HAS แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนเรือนแสนสุขต้นแบบส่งเสริมการมีบุตร 

โดย นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ตามนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข 13 ประเด็น โดยเฉพาะนโยบายการส่งเสริมการมีบุตร Healthy City MODELS เศรษฐกิจสุขภาพ นักท่องเที่ยวปลอดภัย และการแพทย์ปฐมภูมิ ตั้งเป้าหมาย 100 วัน ให้แล้วเสร็จ กระทรวงสาธารณสุขยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชน ดำเนินการร่วมกัน สำหรับกรมอนามัยเดินหน้าตามนโยบายหลายด้าน ทั้งมาตรการส่งเสริมการมีบุตรกำหนดกรอบนโยบายสร้างเด็กไทย เกิดดี มีคุณภาพ และเน้นแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตร การช่วยเหลือคนที่มีบุตรยาก และการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มหนุ่มโสด สาวโสดที่อยากมีลูก ให้มีโอกาสมีลูกได้ เพื่อเติมเต็มโลกทั่งใบด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตัวแทน อสม. โดยนางพรเพ็ญ แบนกระโท ประธานอสม.บางปะอิน กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่อยากให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลเรื่องด้านสุขภาพ อย่างเรื่องที่เมื่อ อสม.ป่วยจะเกิดความยุ่งยากในการส่งต่อ อยากให้มีนโยบายว่าหาก อสม.ป่วยตรงไหนสามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เลยฟรีตลอด เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขมีงานเยอะแต่อยากให้ผลักดันในเรื่องนี้ เพราะการที่ประชาชนป่วยหรือ อสม.ป่วย หากเกิดการส่งต่อจะเกิดความล่าช้าในการรักษาจึงอยากเสนอให้มีบัตรอสม.และใช้สิทธิ์ได้เลยที่ไหนก็ได้ รวมถึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลครอบครัว อสม.ด้วย  

ด้านนางอสรีย์ แก้วประสิทธิ์ กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ อยากให้กระทรวงสาธารณสุขหรือภาครัฐสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่อสม.จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน อย่างเช่น เครื่องวัดความดัน เพราะขณะนี้มีแค่ตำบลละ 2 เครื่อง แต่อยากให้ อสม. มีติดตัวทุกคนเพื่อจะได้ดูแลครอบครัว ชาวบ้าน ของตนเองที่รับผิดชอบได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าป่วยการ 2000 พันบาท ถือว่าดีแล้ว แต่ตอนนี้อยากรู้แค่ว่าจะได้จริงๆหรือไม่

ขณะที่นายสมพงศ์ คำพวร ประธานอสม. ตำบลประตูชัย กล่าวว่า หากถามว่าของขวัญปีใหม่อยากได้อะไร... คิดว่าทุกอย่างถือว่าดีแล้ว อย่างเรื่องค่าป่วยการ 2000 บาทตอนนี้เราก็รอรับอยู่ และอยากให้อสม.ทุกคนได้รับเงินตรงนี้โดยเร็วเพราะตอนนี้ก็รอมานานมาก ขอให้มีความชัดเจนและได้รับจริงๆก็พอแล้ว จริงๆตอนนี้ยังไม่ต้องการอะไร สำหรับในเรื่องการดูแลส่งเสริมการมีบุตรนั้น อสม.แต่ละคนจะมีเขตรับผิดชอบอยู่แล้วมีการประสานงานกับศูนย์สุขภาพชุมชนด้วย นอกจากนี้เทศบาลอยุธยา ยังส่งเสริมในเรื่องการมีบุตรคือ จ่ายค่านม ค่าเลี้ยงดู และนอกจากนี้ อสม.ยังมีการสื่อสารในเรื่องของการส่งเสริมการมีบุตรให้กับบุตรหลานบุตรสาว รวมถึงครอบครัวที่แต่งงานแล้ว ว่าถ้าหากมีบุตรแล้วจะดียังไงภาครัฐจะช่วยในเรื่องไหนบ้าง

 

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

-  “ชลน่าน” เผยประชุม 25 ธ.ค.ทำแผนส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระชาติ ฝาก อสม.ช่วยจูงใจข้อดีมีลูก

เปิดที่มา ‘อยุธยา-ปลาตะเพียน’ สัญลักษณ์รณรงค์ชวนคนมีลูก