ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชลน่าน” เผยเลือก ‘อยุธยา-ปลาตะเพียน’ สัญลักษณ์ส่งเสริมการมีลูก พร้อมเดินหน้าดัน ‘การเกิด’ เป็นวาระแห่งชาติตามแผน QuickWin ก่อนออกข้อปฏิบัติชวนคนอยากมีลูก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่สถานีรถไฟบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่พบปะกับ อสม.พระนครศรีอยุธยา ที่มาต้อนรับ ระหว่างการประชุมสัญจรด้วยรถไฟผู้บริหารระดับสูง สธ.ขับเคลื่อนการส่งเสริม เพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World โดยใช้สัญลักษณ์ “ปลาตะเพียน” ในการรณรงค์ส่งเสริมการมีบุตร 

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การใช้ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ส่งเสริมการมีบุตร เพราะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน อย่างสมัยก่อนในการเลี้ยงลูกไกวเปล ก็จะมีการแขวนปลาตะเพียนไว้ข้างบนเปล ให้เด็กได้เห็นความเคลื่อนไหว ซึ่งส่วนนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสายตาของเด็ก เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ดังนั้น ปลาตะเพียน จึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายถึง “การเกิด”  อีกทั้ง ยังถือว่าเป็นสัตว์มงคล มีความอุดมสมบูรณ์

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า การมีปลาตะเพียน จึงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ของน้ำ ของบ้านเมือง จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเกิด และภายในงานครั้งนี้ จึงใช้คำว่า  Give Birth Great World  โดยให้การเกิดเป็นความยิ่งใหญ่ของโลก สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ จึงเลือกจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจุดหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย เนื่องจากมีความเชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง เพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้าย เป็นการแสดงสัญลักษณ์เท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า อยุธยา จะเป็นจุดสุดท้าย เพราะจริงๆ   จ.อยุธยา จะยังเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อขยายนโยบายส่งเสริมการมีบูตรไปยังจังหวัด ไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่นกัน”

“ กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับพื้นที่ และรพ.ทุกระดับในเครือข่ายเราทั้งหมด  โดยมุ่งเน้นไปที่ฐานรากในเรื่องของการมีลูก ต้องปรับต้องเริ่มต้นกันใหม่ ทั้งเรื่องจิตใจ เรื่องของ Mindset กันใหม่ ให้เห็นว่า การเกิดคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีคุณค่า ทรงคุณค่าต่อสังคม โดยเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการที่มีอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ทำงานร่วมกับคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ที่มาจากหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการประชุมวันที่ 25 ธันวาคมนี้ เพื่อยกร่างแผนส่งเสริมการเกิดให้เป็นวาระแห่งชาติ ว่าลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเกิดมามีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ และทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมอย่างไร ซึ่งเป็นแผนอยู่ในควิกวิน 100 วันว่า หากประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ถือว่าสำเร็จในเบื้องต้น จากนั้นจึงนำแผนไปสู่ปฏิบัติต่อไป ซึ่งในแผนจะมีข้อเสนอต่างๆ ทั้งเงินอุดหนุน ก็จะมีเช่นกัน

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “ชลน่าน” เผยประชุม 25 ธ.ค.ทำแผนส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระชาติ ฝาก อสม.ช่วยจูงใจข้อดีมีลูก)