ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงฯ  ประชุมตรวจกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ.ทุกกรม ระดมสมองหาช่องโหว่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันปัญหาหลังเกิดเหตุข้าราชการซี 7 ใช้ระบบทำรัฐเสียหาย สังคายนาทั้งหมดตามนโยบายรมว.ชลน่าน

 

ตามที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สั่งการให้มีการสังคายนาทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันปัญหา ภายหลังเกิดกรณีข้าราชการซี 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือญาติกระทำการเสียหายต่อรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมหารือร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายในทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข ว่า เป็นการหารือถึงการดำเนินการต่างๆ ของแต่ละกรม เพื่อทราบถึงข้อเสนอ ข้อคิดเห็นของแต่ละกรมว่า มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน เพื่อปิดจุดอ่อนนี้ ทำให้ระบบตรวจสอบของเราเข้มแข็งขึ้น โดยเรามีคณะกรรมการตรวจสอบระดับกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ในวันนี้(12 ธ.ค.) จึงจะหารือร่วมกันตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข สั่งการ เพราะท่านให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส การป้องกันปัญหาทุจริต  

“วันนี้เราเป็นการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้เน้นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ดูภาพรวมของระบบตรวจสอบ ซึ่งปีที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้มีการอบรมผู้ตรวจฯ ซึ่งเรามีหน่วยตรวจสอบภายในระดับเขต และมีระดับจังหวัด มีการอบรมไปหลายรุ่น โดยจะนำกลุ่มนี้มาเป็นกำลัง และพูดคุยกันว่าระบบตรวจสอบภายในเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร เพื่อตอบสนองนโยบาย” ปลัดสธ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะกำชับให้ตรวจสอบเครือญาติที่อาจมีการกระทำลักษณะนี้ในกรมอื่นๆด้วยหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า แน่นอน ระบบที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่มีการอนุญาต หรือที่มีประโยชน์ใดก็ตาม จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาด หากมีก็ต้องไปกำกับตรวจสอบ ไม่ให้เกิดช่องทางลักษณะนี้ได้