ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 “รมว.ชลน่าน” มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิประโยชน์บัตรทอง “มะเร็งครบวงจร” ครอบคลุมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ - ฝังแร่ - รักษาด้วยรังสีโปรตรอน พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านระบบ Telemedicine

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการรักษาด้วยรังสีโปรตอน ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุขที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดและมีความแม่นยำสูงมาก ใช้รักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งสมองข้อดีคือ รังสีจะทำลายก้อนมะเร็งแต่จะไม่ทำอันตรายกับเนื้อเยื่อปกติที่อยู่รอบก้อนมะเร็ง ซึ่งได้แถลงไปแล้วหลังการประชุมวานนี้

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในปี 2567 ได้แก่ การรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา (Plaque brachytherapy) และ การรักษามะเร็งโดยการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด (Robotic Surgery) ในโรคมะเร็ง 3 รายการ คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี ซึ่งทั้งหมดนี้เดิมไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายมะเร็งครบวงจรของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการหนุนเสริมให้เห็นภาพที่ชัดเจนของโครงการยกระดับ 30 บาท ของรัฐบาล นอกเหนือจากโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ที่จะมีการเปิดตัวนำร่อง 4 จังหวัดในวันที่ 10 มกราคมนี้” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า นอกจากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งใน 3 เรื่องหลักๆ ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านระบบ Telemedicine โดยจะเป็นการให้คำแนะนำ คำปรึกษาและคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้น โดยแพทย์คนไทย ที่นอกจากจะเป็นการให้การดูแลทุกคนที่เป็นคนไทยแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำว่า คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอย่างแท้จริง