ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรี ประชุมสภา แจงงบรายจ่ายปี 2567 เร่งฟื้นเศรษฐกิจ หลังโควิด19 พร้อมอัปเกรด 30 บาทรักษาทุกโรคประชาชนไม่ต้องรอคิวอีกต่อไป  ชี้รัฐบาลจะดูแลลูกหลานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย”  เน้นบำบัดผู้ติดยาให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.บ.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวาระแรก ในเวลา 09.30 น. โดยมีวงเงินงบประมาณ 3,480,000 ล้านบาท  โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ร่วมกับสส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลแลฝ่ายค้าน

เวลา 09.43 น. นายเศรษฐา ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.งบ 2567 ตอนหนึ่งว่า  งบประมาณรายจ่ายปี 2567 มุ่งทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีผ่านการดำเนินนโยบายที่จะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีการดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นและนโยบายระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเสริมขีดความสามารถในการเจริญเติบโตของประเทศ จากการปรับลดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ลงมาเหลือเพียงร้อยละ 2.5  ในไตรมาสที่3 ของปี 2566 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังสูญเสียความสามารถในการเจริญเติบโต ซึ่งเกิดจากพิษเศรษฐกิจช่วงโควิด19 การลงทุนของภาคเอกชนลดลง การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้น  

นายเศรษฐา กล่าวว่า เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยเริ่มจากการสร้างอุปสงค์ในกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย นำไปสู่การผลิตสินค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อขยายการผลิต ขยายอุปทาน ใช้การท่องเที่ยวให้เป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  นำจุดเด่นวัฒนธรรมไปนำเสนอเวทีโลก สร้างซอฟต์พาวเวอร์ เป็นต้น  

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับด้านสังคมและความมั่นคง โดยประชาชนคนไทยจะต้องมีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ เข้าถึงงานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวอีกต่อไป โดยรัฐจะลงทุนการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบบ อัปเกรดระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคให้ดียิ่งขึ้น” นายกฯ กล่าว

นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รัฐบาลจะดูแลลูกหลานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งจะเน้นบำบัดผู้ติดยาและทำให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้ รวมทั้งจะสกัดกั้น ยาเสพติดที่ลักลอบข้ามพรมแดนไม่ให้สามารถเข้ามาแพร่กระจายได้ โดยใช้มาตรการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ผลิต ผู้ค้า และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้ยาเสพติดไม่สามารถแพร่ระบาดในประเทศไทยได้

(ข่าวเกี่ยวข้อง : “ชญาภา” หนุนร่างพรบ.งบปี67 ชู ‘บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่’ 3 เดือนเศษสำเร็จ! ใช้งบคุ้มค่า ตรงปก)