ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) จัดประชุมภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา และสรุปงานในไตรมาสแรก พื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ

วันเสารฺที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ได้จัดประชุมคณะทำงานของสหพันธ์ฯ เพื่อสรุปโครงการภายใต้การดูแลและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสมาชิกในองค์กร โดยมี นศพ.ศุภานัน เจนธีรวงศ์ นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ เป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ สมาชิกสหพันธ์ฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม ณ ตึก 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามภาพรวมของการทำงานและเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ โดยมีการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายในไตรมาสแรกของแต่ละฝ่ายการทำงาน รวมไปถึงการรับฟังบรรยายและลงมือทำ design thinking ร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ และสร้างเสริมศักยภาพของคณะทำงาน อาทิเช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการค้นหาและรู้จักตนเอง  ทักษะในการทำงานระดับองค์กร และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจผ่านการลงมือ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในสหพันธ์ ฯ เป็นอย่างดี

สพท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในไตรมาสถัดไป จะสามารถสร้างสิ่งดี ๆ ได้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกคน ให้มีพื้นที่ที่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาตัวเองไปได้อย่างสุดความสามารถ