ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"ชลน่าน" นำทีมจับเข่าคุย "อบจ." ร่วมแก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. อย่างราบรื่น ย้ำยึดประโยชน์ปชช.เป็นหลัก เผยข้อสรุป 3 เรื่อง จัดตั้งคณะทำงานฯ-ทบทวนคู่มือฯ-แนวปฏิบัติบุคลากรกรณีไม่ขอถ่ายโอน คาดให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

 
วันที่ 16 ก.พ. 2567 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น โดยล่าสุด ตนพร้อมด้วย รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษาฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และ 8 สภาวิชาชีพ ได้หารือร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย นำโดย นายชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมฯ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ที่ปรึกษานายกอบจ.พิษณุโลก/ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคม นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานายก อบจ.ระยอง/ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคม นายชาตรี ศรีสันต์ ผอ.สำนักงานสมาคม และ นพ.ประวัตร กิจธรรมกูลนิจ นายกอบจ.กาญจนบุรี

เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไข สนับสนุนให้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยจุดหมายเดียวกัน คือ สุขภาพที่ดีของประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนฯ ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)
 
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันของผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนฯ ในอดีตที่ผ่านมา และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติสนับสนุนภารกิจการถ่ายโอนปี 2568 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย เป็นอย่างดี

ซึ่งเบื้องต้น ได้ข้อสรุปใน 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อเสนอแนวทางการทำแผนการกระจายอำนาจ ระยะที่ 3, การทบทวนคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่ อบจ. และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของการช่วยราชการ กรณีบุคลากร สอน./รพ.สต. ประสงค์ไม่ถ่ายโอน โดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์