ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งงบฯประจำปี 67 รองรับจ่ายค่าตอบแทนอสม.อัตราใหม่ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนราว 25,000 ล้านบาท ล่าสุดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นปรับเพิ่มค่าป่วยการฯต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณฯแล้ว

ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อช่วงเดือนมี.ค.2566 เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการอสม.จากเดิม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยให้เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนต.ค.2566 แต่ผ่านมาแล้ว  6 เดือนจนถึงมี.ค.2567 ยังไม่มีการจ่ายในอัตราใหม่นั้น  

ล่าสุด  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า  กรมได้มีการตั้งงบประมาณประจำปี 2567 รองรับการจ่ายค่าตอบแทนอสม.ในอัตราใหม่ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนไว้ราว 25,000 ล้านบาท ล่าสุดได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับเพิ่มค่าป่วยการอสม.ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณฯผ่านแล้ว

“หากพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2567 ผ่านรัฐสภาและมีผลบังคับใช้ก็จะดำเนินการจ่ายค่าป่วยการอสม.ได้ ถ้าเป็นพ.ร.บ.งบประมาณต้องจ่ายย้อนทั้งหมด ไม่ได้มีการหมายเหตุไว้ว่าจะจ่าย ณ เดือนที่ประกาศ แต่โดยหลักทั่วไปก็จะจ่ายย้อนตั้งแต่เดือนต.ค.2566”นพ.สุระ กล่าว