• Thursday, August 11, 2016
    20:22
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในรอบ 6 เดือน ก้าวหน้า รับรองมาตรฐานระบบบริการ รพ.สังกัด สธ. 613 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาบริการสุขศาลาพระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 17 แห่งและสร้างตำบลจัดการสุขภาพ กว่า 7,000 ตำบล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มั่นใจเป็นความหวังสลายปัญหาสุขภาพสำเร็จ    
    2016-08-11, 20:22

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน