• Thursday, August 11, 2016
    20:22
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในรอบ 6 เดือน ก้าวหน้า รับรองมาตรฐานระบบบริการ รพ.สังกัด สธ. 613 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาบริการสุขศาลาพระราชทานดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร 17 แห่งและสร้างตำบลจัดการสุขภาพ กว่า 7,000 ตำบล ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มั่นใจเป็นความหวังสลายปัญหาสุขภาพสำเร็จ    
    2016-08-11, 20:22

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน