งบประมาณ

 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ งบกองทุนบัตรทอง ปี 64 จำนวน 2.02 แสนล้านบาท งบเหมาจ่ายรายหัว 3,853 บาท/ประชากร เตรียมชง ครม.อนุมัติ เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้านบาท เหตุปัจจัยภาวะเงินเฟ้อ ผู้ป่วยรับบริการเพิ่ม พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ปรับระบบบริการ 19 รายการ ดูแลประชาชนเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิ เพิ่มยาจำเป็นราคาแพง บริการทันตกรรมคลินิกเอกชน บริการผู้ป่วยรับยาร้านยา บริการผู้ป่วยนอกเวลาตามนโยบายห้องฉุกเฉินคุณภาพ พร้อมเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  2020-01-07 08:42
 • กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยื่นอุทธรณ์ กรณีถูกตัดงบกองทุน 8 พันล้านบาท จากเดิม 12,554 ล้านบาท ลดลง 63.7 ของงบประมาณกองทุน
  2019-12-05 13:33
 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขไม่เหมาะสม โดยถูกจัดส่งไปให้รพ.ที่มีความใกล้ชิดกับแพทย์บางกลุ่ม ว่า ปีนี้งบประมาณเหลือจ่ายเบื้องต้นน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท แต่ที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่อาจเป็นความไม่เข้าใจกัน เพราะปัจจุบันข้อบังคับตามกฎหมายของสำนักงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง โดยเอาไปจ่ายค่าทิ้งงาน ค่าอุปโภค หนี้ค่ายาต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ คือ 1.ให้ผู้ตรวจแต่ละเขตสำรวจความต้องการในพื้นที่และเสนอเข้ามายังกระทรวง แต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเห็นตัดมาแค่เฉพาะเขตสุ
  2019-09-12 18:56
 • “พล.อ.ประยุทธ์” ระบุ ไม่เคยตำหนิถ้าหลายคนยังชอบนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ต้องมาดูว่าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร ต้องทำทีละอย่าง ถ้าให้ทุกอย่างหมด ประเทศจะล้มละลายได้ ชี้อะไรที่จะเอาแต่ให้ ก็ต้องคำนึงถึงรายได้ประเทศว่าจะเอามาจากไหน ชี้ต้องให้ความสำคัญ รพ.สต. เพื่อแบ่งเบา รพ.ใหญ่
  2019-03-12 18:39
 • เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแจงทวงเงินสมทบจากรัฐบาล 2.3 หมื่นล้าน เป็นหน้าที่ตามปกติที่ต้องทวงทุกปี ชี้เป็นการค้างจ่ายสะสมมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ ส่วนรัฐบาลปัจจุบันจ่ายให้เต็มจำนวนโดยตลอด ส่วนจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบประมาณอีกที
  2018-01-18 12:32
 • ประชุมบูรณาการงบสุขภาพ ปี 62 เคาะ 6 หน่วยงาน เสนอของบ 3.2 แสนล้านบาท เผย กรมบัญชีกลางขอเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน สปส.ขอปรับเพิ่ม 5 พันล้านบาท พร้อมขอทวงหนี้รัฐบาลจ่ายค้างสมทบกองทุนร่วม 2.3 หมื่นล้านบาท ด้านบัตรทองปรับเพิ่ม 2.2 หมื่นล้านบาท สธ.ปรับเพิ่ม 6 ร้อยล้าน สพฉ.ปรับเพิ่ม 9.1 ร้อยล้านบาท ส่วน สรพ.ปรับเพิ่ม 20 ล้านบาท
  2018-01-18 12:24
 • ผอ.รพ.ภูเขียวฯ ระบุ บัตรทองเดินถูกทาง หลักการดี สิทธิประโยชน์-การเข้าถึงบริการครอบคลุม แต่ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ แนะรัฐอัดเงินเพิ่ม อย่ามองเรื่องเศรษฐานะ ชี้ไทยยังใช้งบประมาณด้านสุขภาพต่ำ เสนอร่วมจ่ายเป็นทางออก แต่ต้องไม่เก็บเงินคนจน
  2017-12-14 16:05
 • 2017-12-08 08:21
 • รพ.สต.โอดอยู่พื้นที่กันดาร  ขาดคน เงิน ของ แต่รัฐยังไม่เหลียวแล ต่างจากโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่เมื่อเกิดวิกฤติงบประมาณ  รัฐกุลีกุจอโอนงบแก้ปัญหาทันที
  2017-04-12 00:08
 • ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ให้ของฟรีกับเรา แต่เป็นภาษีที่คืนมาให้ประชาชนในรูปของการลงทุนเพื่อสุขภาพดีของประชาชน แต่ปัญหาของระบบนี้ คือ รัฐบาลให้งบประมาณไม่พอ แต่ทางออกเรื่องงบไม่พอไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่ายที่ผลักภาระมาให้ประชาชน ประชาชนร่วมจ่ายอยู่แล้วผ่านภาษี จะเห็นได้ว่า ปัญหาของประเทศนี้ อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณประเทศที่ได้มาจากภาษีประชาชนไม่ถูกต้อง ถ้ารัฐให้ความสำคัญกับเรื่อง การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชน มองเรื่องพวกนี้เป็นการลงทุน งบประมาณจะมีเพียงพออย่างแน่นอน
  2017-01-03 19:10
 • มติบอร์ สปสช.เห็นชอบทำข้อเสนอเพื่อขออนุมัติกรอบวงเงินเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ ครม.ต่อเนื่อง 2 ปี คือ ปี 2561-2562 เพื่อความต่อเนื่องของการจัดทำคำของบประมาณสำหรับเตรียมการรองรับการดูแลสุขภาพประชาชน และสำหรับงบประมาณปี 2562 เมื่อมีตัวแปรเปลี่ยนไป ก็สามารถปรับปรุงข้อเสนองบได้ตามตัวแปร
  2016-12-12 11:20
 • กระทรวงสาธารณสุข หารือนโยบาย ทิศทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2561 กับผู้แทนสำนักงบประมาณ เน้นหนัก 5 ประเด็นให้เห็นผลในระยะ 1 ปี อาทิ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่
  2016-11-08 18:32

Pages