ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ 12 แจงกรณี อสม.ร้อง ผอ.รพ.สต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เก็บเงินล่องแพ แต่ใช้เงินเล่นพนัน เบื้องต้นพบเก็บตามความสมัครใจ ไม่ได้ใช้งบฯรัฐ ขณะที่ สสอ.นาทวี เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2567 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวถึงกรณี อสม. ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ร้องผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า ผอ.รพ.สต.ประกอบ บังคับเก็บค่าใช้จ่ายล่องแพ จ.พัทลุง คนละ 1,000 บาท สุดท้ายถูกแพขวางไม่ให้กลับเนื่องจาก ผอ.รพ.สต.ไม่ได้จ่ายค่าแพ แต่นำเงินไปเล่นการพนัน ว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาว่า หลังทราบเรื่องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทันที

พบว่าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมประสานทีมภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุนงานบริการด้านสุขภาพตำบลประกอบ มีการล่องแพที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต.ประกอบ 1 คน อสม.สังกัด รพ.สต.ประกอบ 58 คน ผู้นำชุมชน 5 คน และแกนนำในชุมชนอีก 11 คน รวมทั้งหมด 75 คน ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่เก็บเงินจากผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1,000 บาท โดยทางแพคิดค่าบริการทั้งหมด 48,700 บาท มีการจ่ายค่ามัดจำเบื้องต้น 3,000 บาท เหลือต้องจ่ายอีก 45,700 บาท

นพ.สวัสดิ์กล่าวว่า จากการสอบถาม ผอ.รพ.สต.ประกอบ ให้ข้อมูลว่าได้นัดหมายจ่ายเงินส่วนที่เหลือในเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 แต่มีผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนอยากกลับก่อนเวลา โดยมีผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นพยาน ซึ่งจากการโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของแพได้ความว่า ทางแพไม่ได้ขัดขวางแต่อย่างใด เพียงให้ทางคณะที่ไปจ่ายค่าเหมาแพส่วนที่ค้างไว้ให้ครบก่อน และได้มีการโอนเงินส่วนที่ค้างให้กับเจ้าของแพเรียบร้อยในเวลา 08.19 น. จากนั้นคณะจึงเดินทางกลับ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีจะดำเนินการตั้งกรรมการตรวจข้อเท็จจริงโดยละเอียด และรายงานให้ทราบต่อไป