สงขลา

 • การกระจายตัวของคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชน นอกจากจะพบตามชนบท พื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดน หรือในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครแล้ว แม้แต่เมืองสำคัญๆทางภาคใต้ก็สามารถพบเจอได้ไม่น้อยเช่นกัน อย่างเช่นที่ จ.สงขลา พบว่ามีคนที่ไม่มีบัตรประชาชนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือคนเหล่านี้มีภูมิลำเนาเดิมจากทั่วประเทศทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ จากภาคกลาง อีสานหรือแม้แต่จังหวัดเหนือสุดในสยามอย่าง จ.เชียงราย
  2020-02-10 13:22
 • พื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ครองแชมป์อัตราการสูบบุหรี่มากสุด โดยมีนักสูบมากกว่า 1.8 ล้านคน ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ได้รับควันบุหรี่มือสองสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกัน
  2019-05-31 15:01
 • ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สงขลา คาดคนไร้บัตรประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลามีจำนวนนับร้อย ส่วนใหญ่ออกเรือแล้วทำบัตรหายหรือครอบครัวแตกแยกไม่มีเอกสารติดตัว ส่งผลเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ แนะระยะสั้นตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนคนไม่มีเลข 13 หลักเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วมีระบบส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
  2019-05-22 13:36
 • รพ.สงขลา เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ด้วยห้องอีอาร์คุณภาพ 2 แห่ง รองรับการให้บริการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น
  2018-01-24 12:47
 • กระทรวงสาธารณสุขชื่นชมการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิด “คนนาทวี ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลกัน” ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนนาทวี ให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน” หนุนคนพิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พร้อมสร้างอาชีพแก่ผู้พิการให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
  2017-12-05 11:40
 • สธ.เผยเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 สาขา หัวใจ, อุบัติเหตุ, ทารกแรกเกิด, ปลูกถ่ายอวัยวะ และมะเร็ง พร้อมเพิ่มศักยภาพ รพ.ชุมชนในจังหวัดมีศักยภาพเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 แห่ง รพ.สงขลาใช้การคัดกรองโรคมะเร็ง รักษาแต่เริ่มแรก ลดอัตราตายได้ผล
  2017-09-27 14:10
 • ชู ‘สงขลา’ ฮับนวัตกรรมสตาร์ทอัพการแพทย์ภาคใต้ พร้อมนำเสนอ 9 สตาร์ทอัพด้านสุขภาพ "Smart Hospital with Health Tech Startup" โดยนำแนวคิดสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์มาช่วยแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุข
  2017-06-07 21:13
 • เครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำทัพสื่อใต้ดูงานการบริหารจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน จ.สงขลา ชี้ทำงานแบบบูรณาการ  นำระบบเทคโนโลยีการสื่อสารควบคุมโดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ เผยเข้าถึงเหตุรวดเร็ว ดึงท้องถิ่น-ชุมชนร่วมแก้ไขลดเจ็บ-ตายบนถนนที่เห็นผลจริง
  2016-09-23 16:35
 • เปิดต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จ.สงขลา1669 ผนึกกำลัง ตำรวจ อปท.ร่วมสร้างโมเดลบูรณาการการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินภายในขั้นตอนเดียวอย่างเป็นรูปธรรม
  2016-02-17 21:36
 • ผู้ช่วยปลัด สธ.ชี้ ปรับบทบาท รพช.เป็นโอพีดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ ชี้ปิดตึกผู้ป่วยในกระทบชาวบ้าน คนในพื้นที่ไม่มีทางยอม แจงในทางกลับกัน สธ.มักถูกบีบให้เปิด รพ.ใหม่ตลอด ดังนั้นแนวคิดปัจจุบันจึงเน้นการจัดการโดยกระจายงานจากรพ.ใหญ่ๆ ไปให้ รพช.รอบพื้นที่แทน เช่น ที่จ.สงขลา ดำเนินการขณะนี้ ด้านผู้ตรวจเขต 12 ระบุ ปรับ รพช.ให้บริการคนไข้นอกเป็นเรื่องโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นยุบส่วนผู้ป่วยใน ยก รพ.บางกล่ำ 2 ปีเห็นผล แก้ขาดทุน และใช้ศักยภาพทรัพยากรเต็มที่
  2015-03-10 20:19
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ของโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถผ่าตัดรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด ไส้เลื่อน พัฒนาระบบโปรแกรมเยี่ยมบ้านสำเร็จรูปของทีมหมอครอบครัว รู้จักบ้านผู้ป่วย บันทึกการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ทันที ไม่ตกหล่น
  2015-03-01 11:27
 • เครือข่ายหลักประกันสุขภาพสงขลา ร้อง คสช.เพิ่มงบรายหัวบัตรทอง 3,300 บ. ชี้ถูกแช่แข็ง 5 ปี ทำงบประมาณในระบบไม่พอ ยันไม่เอาร่วมจ่าย มุ่งเป้าหมายรวมกองทุนสุขภาพลดเหลื่อมล้ำ ส่วนปัญหา รพ.ขาดทุน เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หนุนกองทุนสุขภาพตำบล เพราะเป็นกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่เห็นด้วยยุบกองทุนย่อย แจงจะทำให้ภาระค่ารักษาตกอยู่กับ รพ.ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เรียกร้อง สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หลังถูกดองมา 10 ปี เชื่อช่วยลดปัญหาฟ้องร้องแพทย์-ผู้ป่วย และเยียวยาผู้สียหายอย่างเป็นธรรม
  2015-01-31 16:32

Pages