ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ การถือครองยาบ้า 5 เม็ด หรือ 1 เม็ด ไม่เคยได้รับการยกเว้น  เพียงแต่เป็นการแยกเพื่อเข้าสู่การบำบัด คนกลับเข้าใจผิดว่า 1 เม็ดไม่ถูกจับ แต่จริงๆ 1 เม็ดก็มีโทษจำคุก 2 ปี  ซึ่งอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบ..”
ที่มา : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(ประชุมร่วม สธ. หารือแนวทางการจัดการผู้เสพยาเสพติดฯ ณ วันที่ 18 พ.ค.67)

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2024/05/30539