วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559
อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง 15 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2016-11-30, 09:07
เครือข่ายลูกจ้างเสนอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ขยายความคุ้มครองรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนหลังเกษียณอายุ 55 ปี ไม่ต้องกลับไปใช้สิทธิบัตรทอง
2016-11-29, 12:38
“หมอมงคล” ซัด กรมบัญชีกลางบริหารผิดพลาด-ไร้การตรวจสอบ ต้นเหตุงบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพุ่งสูง ค้านโยก 7 หมื่นล้านให้บริษัทประกันภัยเอกชนดูแล ชี้ไม่แก้ปัญหา ลิดรอนสิทธิข้าราชการ แนวโน้มเบิกจ่ายยาก กระทบ รพ.รัฐ เสนอ สปสช.บริหารคล้ายคลึงกองทุน อปท.
2016-11-29, 11:57
บทความจาก รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ว่าด้วยกรณีการให้สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ บริหารผ่านการประกันสุขภาพภาคเอกชน ที่ได้ตั้งคำถามทักท้วงไว้หลายประเด็น รวมถึงในประเด็นการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ รพ.จิรุตม์ระบุว่า “...
2016-12-02, 13:10
หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทย์จุฬา ตั้งคำถาม บริษัทเอกชนจะบริหารกองทุนข้าราชการโดยไม่ลิดรอนสิทธิ์เดิมได้อย่างไร หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์สภาพคล่องโรงพยาบาลรัฐ กระทบผู้ป่วยทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพ บริษัทประกันเอกชนอยู่ได้แต่โรงพยาบาลรัฐขาดทุน
2016-12-02, 11:50
ผลเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ชุดแรกหลังมีกฎหมาย ทีมนำ รพ.สต.นำโดย ‘ไพศาล บางชวด’ ได้ยกทีม ครองตำแหน่งกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้ง 12 คน ขณะที่ทีมพลังหมออนามัยที่นำโดย ‘ปรเมษฐ์ จินา’ ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2016-12-02, 08:33
รพ.รามาธิบดีใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแห่งแรกในไทย ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ไขสันหลัง กระดูกสันหลังและเส้นประสาท เพิ่มความแม่นยำ ลดระยะเวลาผ่าตัด

เภสัชชนบท

2016-12-03, 08:07