วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
อัพเดทล่าสุด 21 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2016-08-20, 19:18
ผอ.HITAP หวั่น คนพิการสมัครเข้าทำงานตามนโยบายรัฐต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาล ระบุ ต้องถูกโอนย้ายจากบัตรทองสู่ประกันสังคม จากรักษาฟรีทุกที่ทุกแห่งเหลือเพียง รพ.เดียว และต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน
2016-08-22, 12:24
สปสช.เตรียมประกาศเกณฑ์บริหารกองทุน ปี 60 หลังบอร์ดให้ความเห็นชอบ ยกเลิกกันงบผู้ป่วยนอกส่วนหนึ่ง แต่โอนงบทั้งหมดให้ รพ. ส่วนงบผู้ป่วยในจ่ายระดับเขตรายเดือนตามข้อมูลที่ รพ.ส่งเบิก กันงบกรณีเฉพาะไม่เกิน 12% ของงบเหมาจ่ายรายหัว โอนการดูแลเด็กแรกเกิด กลับไปอยู่ในงบเหมาจ่ายตามปกติ...
2016-08-21, 12:10
“คนพิการ” โอดประกันสังคมให้สิทธิด้อยกว่าบัตรทอง ระบุ โรงพยาบาลไม่พร้อม-ยาไม่พอ ต้องควักกระเป๋าซื้อเอง เสนอคลอดสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำ
2016-08-20, 22:17
รัฐบาลเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา มอบ สธ.จัดทำแผนปฏิบัติการ ตั้งเป้าปี 2564 ผู้ป่วยเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 พร้อมทั้งเร่งขยายการแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2016-08-23, 07:28
สบส.เตือน รพ.เอกชนที่จัดบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่พนักงาน นักศึกษาขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทั้งเครื่องมือแพทย์ บุคลากร แนะผู้ประกอบการก่อนทำสัญญาจ้าง ให้ตรวจดู 2 หลักฐานสำคัญคือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการ หากพบแห่งใดใช้หมอ-เจ้าหน้าที่ปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 2...
2016-08-22, 19:06
สธ.เตรียมส่งหนังสือแจงข้อเท็จ กรณีข้อเรียกร้องให้ สธ.ทบทวนมติ อ.ก.พ.สธ. 2 มิ.ย. 59 ยืนยันไม่ใช่การตัดตำแหน่งข้าราชการของหมออนามัยไปบรรจุให้วิชาชีพอื่น ชี้ไม่กระทบบรรจุตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 205 อัตรา ซ้ำได้รับการอัตราบรรจุเพิ่มเป็น 410 อัตราด้วย...

หมัดต่อหมัด

2016-03-23, 13:20
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา “ต้องการให้ตัดเรื่องการรักษาออกจากคดีผู้บริโภค เพราะบริบาลผู้ป่วยไม่ใช่บริการ การรักษายังไม่ใช่เรื่องธุรกิจ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้การฟ้องร้องแพทย์ทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้แพทย์ไม่อยากรักษา ทำให้มีการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงต้องแก้ไข"
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา “แพทยสภาควรก้าวข้ามความขัดแย้ง ช่วยคนไข้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ที่จะมีการชดเชยให้คนไข้โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่ศาลจะดีกว่าการไล่ตามแก้กฎหมาย เพียงเพื่อต้อนคนไข้ให้จนตรอกไม่ให้มีโอกาสในการต่อสู้คดี”