วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559
อัพเดทล่าสุด 15 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2016-10-21, 19:49
กรมสุขภาพจิต วอน อย่าตีตราผู้ป่วยจิตเวช ชวนเป็นหูเป็นตา ส่งต่อการรักษา การป่วยทางจิตไม่ต่างจากการป่วยทางกาย ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเช่นกัน ที่สำคัญต้องช่วยกัน ลดอคติ ไม่รังเกียจ ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง ส่งเสริมให้พวกเขาเข้าถึงการรักษา ให้กำลังใจและให้โอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้
2016-10-25, 11:13
กรมอนามัย ทันตแพทยสภา สปสช. เผย ผลสำเร็จโครงการฟันเทียมพระราชทานฯ จากกระแสพระราชดำรัส “ในหลวงรัชกาลที่ 9” 6 ปี ช่วยผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวทั่วประเทศกว่า 1.9 แสนคน ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ลดปัญหาโภชนาการ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
2016-10-25, 12:01
กรมสุขภาพจิต ยันไม่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายริสแบนด์ เกิดในรัชกาลที่ 9 ถวายความอาลัยฯ ชี้อย่าหลงเชื่อ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ พร้อมเผยการดูแลสุขภาพจิต รุกหาประชาชนอย่างต่อเนื่อง แนะให้คำมั่นสัญญาทำความดี แปลงความเศร้าเป็นพลัง
2016-10-25, 12:18
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 23,832 แห่ง ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ต่อใบอนุญาตดำเนินการปี 2560 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เผยหากสถานพยาบาลขาดการต่อใบอนุญาตดำเนินการ จะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
2016-10-25, 12:58
มติ ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ.เสนอ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการเงินเดือนตัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากมีข้าราชการพลเรือนสามัญ 45,380 คน...
2016-10-25, 16:38
กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ ด้วย 3 กิจกรรมคือการเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางดำเนินงาน...

หมัดต่อหมัด

2016-03-23, 13:20
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา “ต้องการให้ตัดเรื่องการรักษาออกจากคดีผู้บริโภค เพราะบริบาลผู้ป่วยไม่ใช่บริการ การรักษายังไม่ใช่เรื่องธุรกิจ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้การฟ้องร้องแพทย์ทำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้แพทย์ไม่อยากรักษา ทำให้มีการส่งต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงต้องแก้ไข"
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา “แพทยสภาควรก้าวข้ามความขัดแย้ง ช่วยคนไข้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ที่จะมีการชดเชยให้คนไข้โดยไม่ต้องนำคดีเข้าสู่ศาลจะดีกว่าการไล่ตามแก้กฎหมาย เพียงเพื่อต้อนคนไข้ให้จนตรอกไม่ให้มีโอกาสในการต่อสู้คดี”

เหลียวหลัง

2016-09-18, 13:17
การนวดนับเป็นส่วนสำคัญของการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านไทยนั้นสืบทอดกันมาช้านาน เริ่มขึ้นจากภายในครอบครัว ภรรยานวดให้สามี ลูกหลานนวดให้พ่อ แม่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย มีการใช้มือ ศอก เข่า และเท้า นวดให้กันหรือนวดตนเอง ต่อมาจึงมีการคิดอุปกรณ์ในการนวดเพื่อช่วยให้ใช้น้ำหนักได้มากขึ้น รวมถึงการใช้ลูกประคบและอบสมุนไพรเพื่ออาศัยความร้อนจากไอน้ำร้อนหรือสมุนไพรช่วยในการบำบัดอาการ จากการนวดเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัว ได้พัฒนาจนเกิดความชำนาญเป็นที่รู้จักในแวดวงเพื่อนบ้านและคนในชุมชน กระทั่งกลายเป็นอาชีพหมอนวดในที่สุด