ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัญหาความแออัดในรพ.ของรัฐมีมาเนิ่นนาน ท้ังด้วยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรของไทย และการที่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิได้ จึงทำให้เกิดจำนวนผู้ป่วยที่มาแออัดอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในภาพเป็นผู้ป่วยที่มารอรับบริการ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งเป้าหมายที่จะลดความแออัดในรพ.ทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก