ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นและสาธารณสุขอำเภอดีเด่น และการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557