ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลธัญบุรี และให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน ระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ที่ จังหวัดปทุมธานี เช้าวันที่ 11 มีนาคม 2558 ก่อนที่จะมีคำให้สัมภาษณ์จาก ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงบ่ายว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งให้ นพ.ณรงค์ ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป