ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

Sun, 2017-07-23 19:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

“การที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมาตรฐานและคุณภาพ จากงานวิจัยระบุว่า รัฐบาลต้องเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน”