สุจิตรา หมวดพล

Sun, 2017-11-05 19:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินโฟลิกแอซิดในขนาด 5,000 ไมโครกรัม ต่อ 1 เม็ดซึ่งถือว่ามีปริมาณเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและกำหนดไว้ที่ 400 ไมโครกรัม และเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับ หากลดปริมาณลงก็จะทำให้มีราคาถูกขึ้น

 

นางสาวสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 1 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.